ДГ „Калина“ – Плевен бе домакин на методическа работна среща

27.02.2020 9:02

Методическа работна среща – Прилагане на компетентностния подход при реализиране на „Програмни системи за предучилищно образование“, организирана от РУО -Плевен, се проведе в ДГ „Калина“ с директор Жоржетина Атанасова.

На срещата присъстваха старши експерт по предучилищно възпитание Маруся Додова, доц.д-р Емил Бузов , директор на Педагогически колеж Плевен, учители и директори от детски градини от гр. Плевен и областта. В първа група с учители Светла Сайкова и Атанаска Павлова, които работят по Педагогическа практика “Утринна приказка“ във връзка с адаптацията на децата към условията в детската градина , с гост –четец Ива Черганска , майка на Крисия, децата слушаха приказката „Дядо и ряпа“, а като допълнителни форми децата участваха в музикална дейност и подреждане на пъзели с героите от приказката.

В подготвителна група „Мечо Пух“ с учител Петя Атанасова гостите наблюдаваха педагогическа ситуация по образователно направление „Околен свят“ на тема : “Любим цвят-шарен“ , а в подготвителна група „Ягодка“ с учител Веселка Симова по образователно направление Български език и литература на тема „Играя с буква Б“. Децата демонстрираха своите компетенции във връзка с готовността им за училище.

Срещата продължи като методически практикум по ПП “Утринна приказка“ презентирана от г-ца Додова , а доц.д-р Бузов акцентира върху съвременното развитие на обществото и глобалните насоки в образованието свързано с новите технологии и приложението им в педагогическото взаимодействие , със средствата на екипни задачи и ситуационни игри педагози и директори обогатиха и актуализираха своя професионален опит. Театралната група „Сълзица и усмивка“ от талантливите деца на ДГ “Калина“ с учител Пешка Михайлова поздравиха участниците с музикален театър „Мартенски игри“ и предадоха весело мартенско настроение в очакване на Баба Марта.

Снимки и информация: ДГ „Калина“ – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: