Намаляват наетите по трудово или служебно правоотношение в област Плевен

26.02.2020 10:22

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на декември 2019 г. намаляват с 1.5% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 56.2 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социално работа“ и „Образование“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности“, „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Преработваща промишленост“.
В структурата на наетите лица по икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2019 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” – 26.6%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – 16.6%, „ Хуманно здравеопазване и социална работа” – 11.5% и „ Образование” – 10.5%.
В края на декември 2019 г. наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен са с 1.9% или с 1.1 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите в процентно изражение се наблюдава в икономическите дейности, „Финансови и застрахователни дейности” – 22.0%, „Строителство“ – 18.3% и „Добивна промишленост“ – 13.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица в края на декември 2019 г. спрямо края на декември 2018 г. има в икономическа дейност „Други дейности” – 19.3%, „Транспорт, складиране и пощи“ – 10,3% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 7.0%.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: