963 лв. е средната месечна работна заплата в област Плевен

25.02.2020 16:12

Средната месечна работна заплата за област Плевен е 963 лв. през четвъртото тримесечие на 2019 г. и е по-голяма спрямо третото тримесечие на 2019 г. – с 1.9%. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 141 лв., а за частния – 880 лева, показват данните на Националния статистически институт.
През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 8.8% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 година. Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2019 г. е 958 лв., за ноември – 948 лв. и за декември – 984 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 12.5%, а в частния сектор – със 6.0%. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2019 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” –
1 777 лв.;
„Хуманно здравеопазване и социална работа” – 1 244 лв. ;
„Образование” – 1 230 лв.;
„Държавно управление” – 1 225лв.;
„Финансови и застрахователни дейности” – 1 187 лв.;
„Добивна промишленост” – 1 108 лева.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие област Плевен е на 23-то място по показател средна брутна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 782 лв., Враца – 1 278 лв. и Варна – 1 236 лева.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: