Микропредприятията са с най-голям дял в икономиката на област Плевен

21.02.2020 13:51

Микропредприятията (с до 9 заети) са с най-голям относителен дял в икономиката на областта – 92.0% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.8%, средните (от 50 до 249 заети) – 1.1%, а големите (над 250 заети) – 0.1%.Това показват данните за дейността на нефинансовите предприятия за 2018 г. на Националния статистически институт.

За 2018 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Плевен, са 9 797, като броят им се увеличава с 1.2% в сравнение с 2017 година. С най-висок относителен дял е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети – 38.8% от общия брой на отчетените предприятия. Следват сектори „Селско, горско и рибно стопанство – 9.0%, „Преработваща промишленост”- 8.1%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – 6.3%, и „Професионални дейности и научни изследвания” – 6.1%.
Нефинансовите предприятия приключват 2018 г. с положителен финансов резултат от 253 млн. лева. Предприятията, реализирали печалба, са 7 441, тези със загуба са 1 384, а с нулев финансов резултат – 972.

Броят на активните нефинансови предприятия е най-голям в община Плевен – 6 281, а най-малък е в община Пордим – 131 от общия брой за областта.

През 2018 г. нефинансовите предприятия, извършващи стопанска дейност в област Плевен, са произвели продукция в размер на 3 127 млн. лева. Водещи в икономиката на областта са секторите „Преработваща промишленост” – 46.4%, „Селско, горско и рибно стопанство” – 15.4% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 9.3% от общата произведена продукция. Броят на заетите лица е бил 52 197.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: