Какво са киберпрестъпленията и как да се предпазят от тях разбраха ученици от ПГМЕТ „Девети май“ – Червен бряг

21.02.2020 16:23

Съдия Йохан Дженов и съдебен архивар Мария Борисова от Районен съд – Червен бряг изнесоха поредна лекция – част от Образователната програма „Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища“ пред учениците от Xа и XIа клас на ПГМЕТ „Девети май“.

Темата, която бе поднесена на учениците, бе „Киберпрестъпления“ като на децата бе разяснено какво представляват киберпрестъпленията, заплахите от тях и  способите за защита, как компютърът може да бъде използван в извършването на престъпление или да е цел на общественоопасно деяние. Разяснени бяха видовете киберпрестъпления, както и широкоизползваните похвати  вкл. т.нар „фишинг“ за прихващане на електронната поща, съдържаща важна лична или финансова информация. Дискутирани бяха проблеми, свързани с он-лайн лотарийните игри, при които е възможно децата да бъдат измамени с твърдението, че са спечелили голяма парична сума.

Обучителите дадоха и ценни съвети – как децата да се отнасят към всяко съобщение, изискващо спешно предоставяне на лични данни, как да се реагира при съмнение за подозрителни линкове към други страници  и да се избягва попълването на формуляри в имейл съобщения и редица други.

Обучението е продиктувано от нарастващата заплаха от киберпрестъпления с всеки изминал ден и борбата срещу кражба на самоличност, хакване на компютър, кражба на високотехнологични компютърни компоненти, ползване на фалшив софтуер, кражба на търговски тайни, измами при интернет търговия, експлоатацията на деца в интернет и редица други проявни форми на компютърни престъпления.

Целта на лекцията е постигане на по-висока информираност сред учениците относно заплахите за информационната сигурност. Запознаването на крайния потребител с потенциалните заплахи е ключът към постигането на високи нива на сигурност в сферата на информационните технологии.

Важно е  във време, когато информацията на човечеството се съхранява чрез технологии и машини, децата да имат знания за ползването  и употребата им, както и да бъдат осведомени за последствията и отговорността от нелегалния достъп до компютърни устройства,  за начините да се предпазят да не станат жертви на киберпрестъпления и проблемите, до които те могат да доведат.

Снимка и информация: Районен съд – Червен бряг

#тагове:

НАЙ-НОВИ: