На места в Плевен, Славяново, Николаево и Буковлък днес ще спират тока

18.02.2020 7:15

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването, днес 18 февруари 2020г.

На 18.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./   На 19.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Буковлък:   244  , 670 Кв. 51  , Демокрация  24,22,26,23,15,20,8,14,10,17,7а,7,11,21,19,9, Плевен  18,22,2,16,4,20,14,12,10,6,8, Сан Стефано  48,62,33,60,27,58,54,44,56,48а А,51,50,38,25,29а,35,33а,41,36,47,46,37,34,43,29,32,49,42, Срещу Кат  , Стара Планина  4,2, Трети Март  9,20,3,17,23,15,13,6,21, УПИ 1  , Хайнбоаз  4,3,20,6,2,8,2,26,1,9,10,22,1,24,7,12,5,16,18,14,   УПИ-XI И XII Кв.50а

На 18.02.2020 Г. /08:30 – 12:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ –  Плевен:   56722.651.187, Кв.603, Ул.Витска Долина  Автоработилница, Д-Р Г.М.Димитров/Н.Гиг/  , Местн.Витска Равнина  61, Плевен  83, Сторгозия  30

На 18.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Николаево, Общ. Плевен:   Алабин  1, Варна  2,5,4,6,1,10, Васил Левски  37,38,34,32,31,27,46,36,58,52,45,30,39,28,29,43,56,50,42,44,41,60,40,54, Васил Левски  5,17,8,6,15,12,7,24,26,23,25,14,19,21,4,16,18,22,9, Волга  2,5,3,6,4, Гоце Делчев  4,8,10,3,2,1, Дон  2,1, Иван Вазов  5,39,25,37,31,35,10,9,29,14,7,12,17,21,15,19, Латинка  2, Места  2,4, Никола Вапцаров  2,6,8,3,1, Одеса  2, Отец Паисий  8,6,1,4,5,3,10, Отец Паисий  13,11,9,18,14,7, Панайот Волов  4,1,2, Пирин  7,5,1,13,9,17,19,11,3, Полтава  7,4,2,3,10,8,1,6, Полтава  11,9, Рила  13, Родопи  6,2,4, Росица  3а,10,17,21,12,7,9,4,24,28,6,34,22,30,20,14,15,11,23,3,16,13,18,25,2,26,19,8, Сергей Румянцев  11,10,21,23,6,8,14,13,15,12,4,20, София  12,6,2,17,10,13,16,20,4,3,19,14,9,1,18,5,7,24,8,11, Странджа  10,11,16,15,1,7,2,5,3,6, Струма  12,15,17,2,4,6,9,16,10,14,7, Тимок  1, Тунджа  6,2,1, Хаджи Димитър  3,27,23,39,25,46,9,32,28,13,21,4,14,29,36,18,17,11,43,22,8,62,5,М-Ст ВърХа,10,31,20,41,34,26,15,2,19,55,30,12,7,57,16,47,1,53,37,44, Хан.АспаруХ  40,34,27,44,38,30,36,42,32,25,21, Христо Ботев  3,4, Чернялка  32,24,26, Чернялка  9,12,14,7,11,13, Шипка  23,33,2,19,9,21,5,17,10,11,32,12,6,25,15,3, Ю.А.Гагарин  41,31,43,38,47,39,48,34,36,35,25,27,44,37,29,45,46,40, Янтра  2,4,6

На 18.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Славяново, Общ. Плевен:   I, Кв.67  , Алексей Сегренски  2, Батак  11,3,5,1,7,2,9, Васил Коларов  13,6,14,5,10,8,4,7,3, Димитър Дачев  5,9,16,4,18,8,24,2,26,1,7,22,12,11,6,10,20, Добри Войников  6,4,2,5,1,7, Лазар Станев  2, Маршал ТолбуХин  28,22,45,11,17,3,43,21,15,16,49,4,51а,10,14,1,25,9,13,3,35,5,33,20,31а,15а,37,41,19,31,18,47,5,7,3 А,39,51,24,72,12,23,3а, П Р Славейков  1, ПатриарХ Евтимий  18,12,26,Й,20,5,10,7,2,16,22,14,9,30,1,24,11,6,28, Петрини  8,1а,3,9,7,10,5,14,11,6,4, Първа  5, Рила  2,1,4, Родопи  3,7,1,5,4, Стоил Енчев  2,7,4,1,3,6,5, Христо Ботев  8,4,3,6,2, Чепино  Ул. Осв. ТП 22а

На 18.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ –  Плевен:   Генерал Гурко  5,6,7,2,8,1,13,3,9, Гълъбец  5,7,7а,3а,10а,3,10,8,2, Д.Константинов/Ц.Спасо/  9, Емил Димитров/Марица/  25,29,31,32,23,33,27, Кавала  4,14,16,12,6,2,10,2а,8, Кокиче  13,7,4,15,11, Огражден  2,6,4, Свободата  19, Сторгозия  53а,53,54, Тунджа/Б.Станчев/  4,8,6,2, Хаджи Димитър  62, Цанко Церковски  4,1,3, Цар Борис III  5 Пазар Нина, Цар Самуил/В.Топалски/  129,115,133,125,42,123,135

На 18.02.2020 Г. /09:15 – 15:00 Ч./ –  Плевен:   Александър Малинов  57, Дружба  319а,, 319,319б,329,319

На 18.02.2020 Г. /12:00 – 12:30 Ч./ –  Плевен:   Гренадирска  114,116,, Улично Осветление,120,116,121

На 18.02.2020 Г. /12:00 – 16:00 Ч./ –  Плевен:   Беласица  25,19,26,18,29,28,31,24,22,27,20,, ТП 401,23,20а,21,17,16,22а, Катя Попова  26,28, Шар Планина  18,2, Шипка  13,15

#тагове:

НАЙ-НОВИ: