Обявиха конкурс за директори на 7 училища в област Плевен

13.02.2020 9:29

Конкурс  за заемане на длъжността „директор” на училища на територията на област Плевен е обявен със заповед на началника на РУО – Плевен Албена Тотева.

Ето и за кои училища става въпрос:

ОБЩИНА НАСЕЛЕНО МЯСТО ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО
Червен бряг гр. Червен бряг ОУ „Алеко Константинов“
Червен бряг гр. Червен бряг СУ „Д-р Петър Берон“
Червен бряг гр. Червен бряг Професионална гимназия по  механоелектротехника „Девети май“
Долни Дъбник с. Крушовица ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Долни Дъбник с. Горни Дъбник ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Кнежа гр. Кнежа ОУ „Отец Паисий“
Кнежа с. Еница ОУ „Васил Левски“

Изисквания към кандидатите са да сабългарски гражданин, граждани на друга държава, членка на Европейския съюз или на друга държава страна по междудържавна спогодба, продължително пребиваващ в страната чужд гражданин, при получено съгласие или дългосрочно и постоянно пребиваващ в страната чужд гражданин; да не са поставени под запрещение; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията; да не са лишени от правото да упражнява професията и т.н.

Конкурсът се провежда в три етапа – допускане по документи; писмен изпит-тест за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на длъжността; интервю.

Документите се подават от 13.02.2020 г. до 17,30 часа на 16.03.2020 г. вкл. в Регионално управление на образованието – Плевен, на адрес: 5800 гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ №23, ет. 3, стая 324.

Повече подробности за изисканията към кандидатите, необхоимите срокове и документи за кандидатстване са публикувани на сайта на РУО – Плевен – ТУК.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: