Бюджет 2020 на Пордим влиза за обсъждане на сесия на Общинския съвет днес

12.02.2020 7:11

Днес от 13:00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Пордим. Основният акцент в дневния ред е приемане бюджета на Община Пордим за 2020 година. Под втора точка е предложението за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Пордим.

Съветниците ще решават и за съгласуване на позицията на община Пордим по въпросите от дневния ред на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК и предоставяне на мандат за гласуване.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: