Откриха обекта по проекта за Водния цикъл в село Буковлък

11.02.2020 12:41

Днес се проведе официалната церемония за откриване на обект в село Буковлък по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“. На церемонията присъстваха зам.-областният управител д-р Красимир Трифонов, председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев, Петър Петров, председател на Общински съвет – Долна Митрополия, зам.-кметът на Плевен арх. Невяна Иванчева,  както и представители на фирмите-изпълнители на обекта: Велизар Радев от Аквабилд ЕООД, Стефан Тотев от Виаконструкт Груп, Петър Стефанов и Теодор Стефанов от Рутекс и други.

Строителството на обекта се осъществи в рамките на мащабния проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, който се реализира в партньорство от двете общини с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния фонд. „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, BG16M1OP002-1.006-000, се изпълнява чрез АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г.

В село Буковлък обектът е „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап І)”. Там бяха изпълнени рехабилитация на главни водопроводни клонове с дължина 3478 м, изграждане на нова второстепенна водопроводна мрежа с дължина 229 м и рехабилитация на второстепенна водопроводна мрежа с дължина 7409 м, включително и сградни водопроводни отклонения към мрежите; изграждане на битова канализация с главни канализационниклонове с дължина 2774 м. и второстепенни канализационни клонове с дължина 7 632,00 м., включително и сградни канализационни отклонения. Общата стойност на инвестицията е 7 974 227, 63 лева без ДДС.

Отец Йордан отслужи водосвет за здраве и успех. Зам.-кметът арх Невяна Иванчева поздрави присъстващите и благодари на изпълнителите с откриването на завършения обект и пожела да няма аварии. След това тържествено бе прерязана лентата на новооткрития обект.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: