Откриха обекта по проекта за Водния цикъл в село Ясен

11.02.2020 15:22

Днес в село Ясен се проведе официалната церемония за откриване на обект :„Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап І)” по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“. На церемонията присъстваха народният представител д-р Калин Поповски, председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев, зам.-кметът на Плевен арх. Невяна Иванчева, както и представители на фирмата-изпълнител на обекта.


Строителството на обекта се осъществи в рамките на мащабния проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, който се реализира в партньорство от двете общини с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния фонд. „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, BG16M1OP002-1.006-000, се изпълнява чрез АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г.
През първия етап за Агломерация Ясен за обект: „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап І)” са извършени рехабилитация на главни водопроводни клонове с дължина 2786 м, изграждане на нова второстепенна водопроводна мрежа с дължина 1640 м и рехабилитация на второстепенна водопроводна мрежа с дължина 4489 м, включително и сградни водопроводни отклонения към мрежите; изграждане на битова канализация с главни канализационни клонове с дължина 4195 м и второстепенни канализационни клонове с дължина 9364 м, включително и сградни канализационни отклонения; изграждане на нова Канализационна помпена станция (КПС) и довеждаща инфраструктура към нея, както и напорен канализационен колектор с дължина 4636 м от КПС – Ясен до съществуващ колектор (с. Опанец) от гр.Плевен към ПСОВ – с. Божурица.
Отец Милен отслужи водосвет за здраве и успех. Народният представител д-р Калин Поповски и зам.-кметът арх. Невяна Иванчева поздравиха присъстващите и пожелаха безаварийна работа на новата придобивка. След това тържествено бе прерязана лентата на новооткрития обект.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: