Вода със завишено съдържание на нитрати или флуор са пили в две населени места в Плевенско

11.02.2020 13:56

Вода със завишено съдържание на нитрати или флуор са пили жителите на две населени места в Плевенско. Това показва справката на Регионална здравна инспекция – Плевен за периода 3 – 9 февруари.

През миналата седмица в 11 населени места са извършени изследвания. 11 са и изследваните проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група А. От тях две не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В град Койнаре изследването е показало завишено съдържание на нитрати – 72,03mg/l при норма от 50,00mg/l. В село Лазарово пробата е отчела 1,65mg/l флуор при допустими 1,50mg/l.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: