В ход е първото за 2020 година проучване на необходимостта от работна сила

06.02.2020 11:10

Агенцията по заетостта стартира първи етап за 2020 г. на анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта /чл. 10, ал. 2/. Проучването се осъществява за трета поредна година, то е в периода от 03 февруари до 20 март 2020 г., данни трябва да подадат и работодателите от община Плевен. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри.
Анкетният формуляр е само в електронен формат и може да се намери на следния линк: http://survey.az.government.bg/index.php/762361?lang=bg
Обобщените резултати от проведените през 2018 г. и 2019 г. сред работодателите проучвания са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта в рубриката „Проучване на потребностите от работна сила”.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: