Приключва мащабният проект, с който в Плевен обновиха детски градини и училища

04.02.2020 13:27

Към финал са дейностите по един от мащабните проекти на Община Плевен, чрез който бяха обновени детски градини, ясла и училища. Това стана ясно днес на пресконференция с участието на зам.-кметовете Стефан Милев и Милен Яков, гл.инж. Владислав Иванов, представители на детските градини и училища.

Община Плевен е бенефициент по проект BG16RFOP001-1.007-0002-C02 „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Той стартира на 3 октомври 2017 г. и трябва да приключи на 3 април 2020 г.

Проектът е с цел да осигури модерни образователни услуги чрез насочени интервенции за рехабилитация и обновяване на общинската образователна инфраструктура. Осигуряването на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съобразена с настоящите и бъдещи изисквания, ще допринесе и за по-доброто качество на живот и социална интеграция.

Общата стойност на проекта е 9 306 570,25 лв. като бяха извършени дейности, свързани с въвеждане на мерки за енергийна ефективност, дейности за ремонт и реконструкция на сградите и на прилежащите им дворни пространства за 9 обекта на образователната инфраструктура, разположени на територията на град Плевен. По проекта бяха обновени сградите и дворните пространства на НУ „Христо Ботев” и ОУ „Климент Охридски”; на детските градини: ЦДГ 12 „Ралица”, ЦДГ 2 „Юнско въстание”, ЦДГ 8 „Щурче”, ЦДГ 20 „Калина”, СДГ 11 „Теменуга”, ОДЗ 18 „Дружба” и на Детска ясла „Гергана”.

Зам.-кметът Стефан Милев подчерта, че след прилючване на дейностите по проекта квартал „Дружба“ е с напълно обновена образователна инфраструктура.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: