Съветниците на ГЕРБ – Плевен с коментар по важно решение от последната сесия на местния парламент

03.02.2020 12:17

Част от съветниците от групата на ПП ГЕРБ в Общинския съвет на Плевен днес коментираха на пресконференция проведената на 30 януари сесия. Акцентът бе поставен на взетото решение за отдаване под наем на части от имоти – публична и частна общинска собственост, на територията на град Плевен за поставяне на преместваеми съоръжения – павилиони.

Ще припомним, че решението бе прието след тежък двучасов дебат, по време на който в залата присъстваха и ползватели на павилионите в момента. Общински съвет – Плевен гласува отдаването под наем на частите от 53 имота – публична и частна общинска собственост, описани в приложение към решението, да се извърши за срок от 5 години чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен. Точки 4 и 5 от внесения първоначално проект за решение, касаещи условията, на които трябва да отговарят участниците в конкурса, отпаднаха. ОбС – Плевен, възложи на кмета на общината да назначи комисия, която да организира и проведе конкурса съгласно разпоредбите на общинската Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Петя Василева, общински лидер на ГЕРБ и съветник в местния парламент, коментира, че от изказванията на наемателите на терените е станало ясно, че те са предварително нахъсани от някого, че в ОбС ще им вземат хляба. „Нищо подобно не се случи и това предварително нахъсване е страшно грозно поведение. Ние не обвиняваме никого за това нахъсване, но то беше факт“, подчерта Василева. И добави, че никой никога не е искал да се отнема правото на тези хора да управляват павилионите си, но това трябва да става по правилния начин. Като под правилен начин Василева обясни спазването на законовите разпоредби като в случая това е чл. 99, ал.1 от Наредба 7 на Общинския съвет – Плевен. Там се разпорежда, че критериите за отдаване под наем на какъвто и да е терен за ползване на базата на публично оповестен конкурс, трябва да се изготвят от комисия, назначена от кмета на Общината. Именно тази комисия изработва и критериите за участие в конкурса, а не общинските съветници. Затова и при гласуване на предложението са отпаднали точки 4 и 5, в които са включени критерии за допускане до конкурса.

Според съветниците от ГЕРБ – Плевен в тези критерии е имало дискриминационен елемент, а именно – участниците да са членове на Браншова бизнес камара – Плевен. „Ние трябва да вземаме решения, които са в полза на всички, а не на определени хора. Не сме влизали в съглашателство с други политически сили“, категорична бе Петя Василева. И добави, че ГЕРБ никога не са пречили за положителните решения, които са в полза на общината и нейните жители. Съветниците от ГЕРБ заявиха готовност да участват, ако бъдат поканени, в работна група, която да подпомогне в работата комисията, назначена от кмета за провеждане на конкурса за въпросните терени.

Съветниците от ГЕРБ – Плевен бяха категорични, че с така взететото решение са защитени интересите на хората, които и сега ползват тези терени.

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: