Районен съд – Червен бряг обяви два творчески конкурса за деца

03.02.2020 17:23

Конкурс за рисунка-илюстрация на тема „Европа и съдебната власт в България“ и конкурс за есе на тема „Моето най-важно човешко право“ са обявени от Районен съд – Червен бряг. Поводът е 9 април – Ден на отворените врати в РС-Червен бряг.

В конкурса могат да участват деца от всички класове. Всеки участник трябва да изпрати не повече от една рисунка респ. по едно есе по темата на конкурса. Разрешава се използването на всякаква техника и средства за конкурса за рисунка – акварел, темперни бои, пастели, графика, молив, туш, колаж. На гърба на всяка рисунка /есе/ е необходимо да бъдат отбелязани/изписани четливо трите имена на автора, възраст, училище, клас, класен ръководител, точен адрес и телефон за връзка, както и да представи попълнена и подписана декларация съгласие по образец на РС-Червен бряг.

Класирането ще се извърши след решение на мнозинството от магистрати и съдебни служители на РС-Червен бряг, а отличените участници да получат дипломи и материални награди.

Всички рисунки и есета трябва да бъдат изпратени най-късно до 31 март 2020 година на адрес: град Червен бряг, ул. „Екзарх Йосиф“ 6, Районен съд – Червен бряг или предадени на място в стая № 4. Конкурсните рисунки и есета остават за ползване в съда с благотворителна цел.

Церемонията по награждаването на класираните ученици ще се състои на 09.04.2020 година в сградата на РС – Червен бряг.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: