Вижте къде ще спират тока в община Плевен от 3 до 9 февруари!

02.02.2020 12:39

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на територията на електрозахранването на общината Плевен за периода 03 – 09 февруари2020 г., включително:

На 03.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ -Бохот: 1-Ви Май1 Водната Кула, 3, 192008 Над Село , IV-860Кв.1, Ал. Стамболийски17, 31, Бачо Киро9, 11, 6, 7, 3, 8, 13, 4, 7а, 5, 1, Бенковски9а, 2, 5, 10, 1, 4, 3, 7, Борис Шаранков11, 23, 13, 7, 32, 12, 44, 25, 9, 14, 1, 28, 27, 8, 22, 10, 30, 40, 16, 18, 36, 20, 5, 38, 2, 19, 26, 4, 42, 3, 17, 34, 15, 24, Боровец2, 11, 13, 9, 1, 5, Бузлуджа27, 18, 28, 24, 22, 5, 20, 13, 6, 8, 17, 10, 9, 7, 16, 23, 8а, 12, 26, 4, 6а, 14, 31а, 29, 25, 31, 21, 15, 1, 11, 2, Вапцаров1, 8, 4, 10, 9, 14, 2, 5, 12, 6, 8а, Васил Левски12, 8, 14, 5, 16, 9, 11, 10, 18, 13, 13а, 2, 15, 6, 4, 3, 2, Вит3, 2, 4, 1, 6, 1а, Г.С.Раковски5, 1, 1а, 3, Ген.Скобелев2, 4, 6а, 1, 6, Ген.Столетов1, 3, 10, 2, 5, 9а, 8, 7, 6, 9, Дунав17, 15, 33, 5, 9, 3, 35, 23, 31а, 1, 29, 11, 25, 19, 21, 31, 15а, 27, 13, 33а, 39, 41, Иван Вазов8, 4, 10, 2, 6, 4, Искър6, 2, 3, 8, 5, 7, 9, 1, Кацарска3, 5, 7, 18, 23, 19а, 15, 11, 2, 19, 6, 20, 8, 14, 13, 16, 10, 12, 25, 9, 17, 22, 4, Кирил И Методий3б, 8, 2, 14, 7а, 4, 16, 10, 1, 7, 3а, 5, 6, 18, 12, 9, 3, Любен Каравелов14, 3, 5, 24, 4, 18, 30, 34, 36, 28, 32, 8, 20, 10, 16, 22, 6, 7б, 12, Марица2, 4, 1, Местност Над Село , Местност Стадиона , Мусала18, 3, 12, 5, 20, 10, 1в, 16, 22, 14, 1, 6, 4, 2, 1а, 8, Никола Петков16, 13, 11, 19а, 17а, 23, 33, 14, 20а, 39, 17, 15а, 29, 27, 20, 31, 24, 37, 19, 15, 21, 22, 35, 9, 18, 25, 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 7, 8, Осъм18, 16, 5, 1, 4, 10, 6, 8, 7, 3, 12, 2, 14, Паисий4а, Петко Д.Петков3, 1, 53, 45, 51, 47, 39, 33, 43, 32, 32а, 31, 28, 30, 37, 20, 35, 41, 5, 6, 19, 11, 2, 29, 21, 9, 14, 4, 16, 23, 17, 18, 7, 10, 13, Пирин3, 2, Пирогов1, 4, 2а, 5, 3, Радецки6, 3, 4, Рила7, 4, 2, 5, 3, 1, Средна Гора5, 4, 5а, 3, 2, 1, Стамболийски21, 24, 1, 16, 10, 22, 2, 23, 4, 27, 26, 9, 10б, 18, 14, 13, 20, 10а, 5, 6, 11, 12а, 7, 15, 17, 12, 3, 8, 19, 40, 59, 63, 44, 57, 61, 71, 54, 60, 56, 55, 73, 41, 42, 5, 36, 49, 53, 43, 38, 47, 46, 65, 37, 51, 48, 39, 69, 45, 62, 67, 58, 52, 31, 50, Стара Планина4, 7, 5, 1, 6, 2, 3, 10, 12, 8, Стефан Караджа5, 2, 1, 3, Стопански Двор , Странджа1в, 1б, 41, 1, 4, 1а, 6, 8, 2, Струма7, 5, 4, 14, 13, 12, 8, 1, 11, 2, 15а, 3, 10, 6, Трайчо Костов18, 5, 2, 9, 6, 8, 4, 16, 3, 14, 10, Хаджи Димитър4, 1, 3, 2, 3а, Христо Ботев4, 1, 9, 20б, 2, 12, 8, 6, 5, 18, 10, 24а, 16, 20, 7, 22, 3, 20а, 3а, 13, 48, 58, 21, 44, 60, 17, 40, 32, 21а, 50, 28, 15, 19, 38, 34, 25, 42, 30, 23, 46, 36, 54, 11, 36а, 52, 26, 33, 27, 60а, 35, 64, 29, 31а, 31, 37, Ю.А.Гагарин3, 12а, 1, 4, 14, 6, 2, 5, 8, 9, 16, 7, 12
За Периода 04-05.02.2020 Г. /09:15 – 13:15 Ч./ -Плевен: Мара Денчева20, 12, 12 До Вх Г, 21, Сан Стефано12 До Павилион На Мгт, 66, 12, Стара Планина51а, 20, 51
На 03.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 09:00 – 16:00 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ -Радишево:I – 280 , XIII- 89 Кв. 34 , Васил Априлов2, 4а, Г.С.Раковски5, 3, 1, Григор Пърличев27, 3, 6, 11, 9, 18, 29, 23, 16, 7, 10, 4, 19, 22, 17, 1, 25, 13, 5, 8, Драва1, Знеполска8, 7, 6, 13, 3, 2, 4, 12, 1, 10, Ивайло14, 10в, 28, 17, 24, 5, 27, 21, 5а, 8, 34, 16, 40, 23, 29, 12, 13, 26, 30, 10б, 38, 18, 11, 20, 22, 10а, 15, 9, 25, 7, 10, 31, 6, 1, 3, Кирил И Методий31а, 12, 31, 23, 8, 35, 29, 37, 27, 21, 10, 14, 31б, 19, 25, 11, 1, 3, 5, 4, 6, 8, Уо Тп 7, 7, 17, 9, Център, Китка3, 5, 7, 10, 14, 6, 13, 9, 11, 8, 1, 2, Климент ОхридскиУо Тп 3, 15, 2, 35, 20, 26, 10, 21, 34, 12, 40, 11, 1а, 32, 5, 38, 16, 22, 42, 23, 14а, 36, 1, 24, 7, 27, 30, 25, 17, 6, 19, 4, Мадан8, 6, Марибор12, 22, 18, 3, 27, 24, 17а, 4, 21, 25, 28, 14, 9, 23, 19, 26, 8, 7, 1, 10, 6, 2, 13, 11, Милин Камък3, 1, Мир3, 5, 2, 1, Митко Палаузов5, 13, 7, 15, 9, 1, 11, Нестор Марков6, 2, 5, 4, 3, 1, Орлица2, Пероника7, 6, 1, 4, 10, 11, 9, 3, 8, 9а, Прилеп29, Ралица11, 9, 1, 12б, 7, 10, 14, 12, 5, 2, Република2, 3, 4, 5, 1, Рила1, 2, 2, Родопи27, 29, 33, 25, 21, 23, 19, 37, 35, УПИ -XxV-283 Стр Кв 1 , ХIх-573 , O, Месност Ккукушин
На 03.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ -Брестовец: Александър Петров5
На 03.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:00 Ч./ -Тученица: Александър Стамболийски4, 3, 6, 7, 8, 1, 1, Васил ЛевскиУо Тп5, 11а, 18, 15а, 17, 3, 2, 10, 12, 6, 8, 1, 16, 4, 14, Ген.Вл.Заимов9а, 11, 7, 5, 9, 8, 5а, 6, 3, 6а, 2, 1, 4, Генерал Гурко69, 52, 40, 38, 67, 44, 50, 46, 42, 38а, 48, 28, 25, 11, 23, 9, 7, 18, 3, 19, 30, 9б, 5, 9в, 4, 15, 12, 8, 22, 27, 21, 1б, 6, 1, 2, 10, 14, 17, 13, 20а, 36а, 34, 45, 57, 61, 36, 37, 29а, 29, 35, 32, 53, 41, 55, 61а, 51, 49, 59, 42, 63, 39, 33, 31, 47, Генерал Колев2б, 1, 8, 4, 1а, 2в, 6а, 6, 3, Георги БенковскиУо Тп 1, 14, 30, 17, 36, Център, 28, 29, 37, 40, 15, 13, 32, 38, 21, 39, 25, 23, 44, 42, 16, 31, 26, 30а, 22, 24, 35, 33, 34, 7, 4, 12, 8, 2, 10, 11, 6, 9, Георги Кочев6, 9, 4, 3, 5, 7, Дамян Пешев35, 3, 15, 21, 11, 9, 8, 19, 14, 18, 20а, 1б, 22, 10, 16, 5, 7, 13, 2, 6, 1а, 20, 23, 12, 6а, 30, 28, 29, 27, 30б, 26, 39, 37, 25, 36, 41, 40, 31, 42, 34, 38, 33, 32, Кайлъка2, 6, 4, 1, Любен Вешков4, 8, 9, 10а, 2, 12, 16, 18а, 5, 7, 1а, 24, 5а, 20, 10, 3, 14, Местност Барата , Местност ПасищетоПомпена Стация, Пирин15, 4, 3, Радецки6, 4, 3, 2, 1, Рила5, 3, 8, 7, 2, 1, 4, Среброструй3, 11, 17, 19, 1, 15, 9, Стара Планина45, 8, 41, 47, 4а, 16, 43, 10, 14, 51, 6, 12, 4б, 37, 21, 7, 2а, 15, 1, 13, 11, 9, 29, 17, 19, 25, 33, 5, 27, 3, Стефан Караджа4, 3, 2, 1, 5, 7, Страцин9, 7, 5а, 8, 3, 5, 2, 4, 10, 6, Хаджи Димитър14, 15, 19, 24, 16, 17а, 13, 11, 7, 20, 18, 17, 8, 22, 14а, Уо Тп 8, 2, 4, 3а, 1, 5, 3, Христо БотевЦентъра, 3, 10, 4, 1, 8, Уо Тп 9, Център, Кметсво, Детска Градина, Христо Смирненски18, 19, 14, 20, 22, 9, 21, 25, 16, 23, 15, 11, 13, 1, 5, 4, 8, 6, Ю.А.Гагарин28а, 34, 32, 28, 33, 1, 6, 7, 26, 17, 9а, 20, 16, 5, 23, 24, 4, 10а, 18, 21, 27, 22, 19, 8, 2а, 14, 25, 12, 11, 3, 18
На 03.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ -Мечка, Общ. Плевен: Васил Левски84, 82, Захари Стоянов1, 4, 12, 2, 10, Иван Вазов10, 2, 5, 1, Игнат Пантелеев70, 68, 78, 66, 76, 64, 72, Н.Й.Вапцаров8, 1, 6, 4, 11, 9, Охрид4, Стефан Караджа8, 2, Христо Ботев16, 5, 7, 15, 13, 10, 20, 8, 3, 12
На 03.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ -Плевен: Битоля/А.Дервишев/31, 27, Георги Кочев14, 12, 16, Георги Кочев4а, 4, 4 А, 4 А, Гренадирска98, 110, 106, 108, 100, 119, Десети Декември85, 164, 152, 162, 148, 79, 150, 91, 152а, 156, 83, 89, 156а, 166, 158, 77, 160, 81, 81а, Ем.Васкидович/Аврора/110, 124, 115а, 113, 116а, 122, 122а, 112, 115, 113а, 126, 120, 114, 111, 109, 124а, 107, 126а, 118, 116, 103, 105, Молдавия19, 14, 12, 17, 16, 13, 15, 10, Неофит Рилски2, Русе/Д-Р Бешев/78, 80а, 80, 98 Тп 427, 78а, 82
На 03.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ -Славяново, Общ. Плевен:I, Кв.67 , Алексей Сегренски2, Батак11, 3, 5, 1, 7, 2, 9, Васил Коларов13, 6, 14, 5, 10, 8, 4, 7, 3, Димитър Дачев5, 9, 16, 4, 18, 8, 24, 2, 26, 1, 7, 22, 12, 11, 6, 10, 20, Добри Войников6, 4, 2, 5, 1, 7, Лазар Станев2, Маршал Толбухин28, 22, 45, 11, 17, 3, 43, 21, 15, 16, 49, 4, 51а, 10, 14, 1, 25, 9, 13, 3, 35, 5, 33, 20, 31а, 15а, 37, 41, 19, 31, 18, 47, 5, 7, 3 А, 39, 51, 24, 72, 12, 23, 3а, П Р Славейков1, Патриарх Евтимий18, 12, 26, Й, 20, 5, 10, 7, 2, 16, 22, 14, 9, 30, 1, 24, 11, 6, 28, Петрини8, 1а, 3, 9, 7, 10, 5, 14, 11, 6, 4, Първа5, Рила2, 1, 4, Родопи3, 7, 1, 5, 4, Стоил Енчев2, 7, 4, 1, 3, 6, 5, Христо Ботев8, 4, 3, 6, 2, ЧепиноУл. Осв. Тп 22а
На 03.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 04.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 05.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 06.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 07.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ -Николаево, Общ. Плевен: Алабин1, Варна2, 5, 4, 6, 1, 10, Васил Левски5, 17, 8, 6, 15, 12, 7, 24, 26, 23, 25, 14, 19, 21, 4, 16, 18, 22, 9, Васил Левски37, 38, 34, 32, 31, 27, 46, 36, 58, 52, 45, 30, 39, 28, 29, 43, 56, 50, 42, 44, 41, 60, 40, 54, Волга2, 5, 3, 6, 4, Гоце Делчев4, 8, 10, 3, 2, 1, Дон2, 1, Иван Вазов5, 39, 25, 37, 31, 35, 10, 9, 29, 14, 7, 12, 17, 21, 15, 19, Латинка2, Места2, 4, Никола Вапцаров2, 6, 8, 3, 1, Одеса2, Отец Паисий13, 11, 9, 18, 14, 7, Отец Паисий8, 6, 1, 4, 5, 3, 10, Панайот Волов4, 1, 2, Пирин7, 5, 1, 13, 9, 17, 19, 11, 3, Полтава11, 9, Полтава7, 4, 2, 3, 10, 8, 1, 6, Рила13, Родопи6, 2, 4, Росица3а, 10, 17, 21, 12, 7, 9, 4, 24, 28, 6, 34, 22, 30, 20, 14, 15, 11, 23, 3, 16, 13, 18, 25, 2, 26, 19, 8, Сергей Румянцев11, 10, 21, 23, 6, 8, 14, 13, 15, 12, 4, 20, София12, 6, 2, 17, 10, 13, 16, 20, 4, 3, 19, 14, 9, 1, 18, 5, 7, 24, 8, 11, Странджа10, 11, 16, 15, 1, 7, 2, 5, 3, 6, Струма12, 15, 17, 2, 4, 6, 9, 16, 10, 14, 7, Тимок1, Тунджа6, 2, 1, Хаджи Димитър3, 27, 23, 39, 25, 46, 9, 32, 28, 13, 21, 4, 14, 29, 36, 18, 17, 11, 43, 22, 8, 62, 5, М-Ст Върха, 10, 31, 20, 41, 34, 26, 15, 2, 19, 55, 30, 12, 7, 57, 16, 47, 1, 53, 37, 44, Хан.Аспарух40, 34, 27, 44, 38, 30, 36, 42, 32, 25, 21, Христо Ботев3, 4, Чернялка9, 12, 14, 7, 11, 13, Чернялка32, 24, 26, Шипка23, 33, 2, 19, 9, 21, 5, 17, 10, 11, 32, 12, 6, 25, 15, 3, Ю.А.Гагарин41, 31, 43, 38, 47, 39, 48, 34, 36, 35, 25, 27, 44, 37, 29, 45, 46, 40, Янтра2, 4, 6
На 03.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 05.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 07.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ -Буковлък: 244 , 670 Кв. 51 , Демокрация24, 22, 26, 23, 15, 20, 8, 14, 10, 17, 7а, 7, 11, 21, 19, 9, Плевен18, 22, 2, 16, 4, 20, 14, 12, 10, 6, 8, Сан Стефано48, 62, 33, 60, 27, 58, 54, 44, 56, 48а А, 51, 50, 38, 25, 29а, 35, 33а, 41, 36, 47, 46, 37, 34, 43, 29, 32, 49, 42, Срещу Кат , Стара Планина4, 2, Трети Март9, 20, 3, 17, 23, 15, 13, 6, 21, УПИ 1 , Хайнбоаз4, 3, 20, 6, 2, 8, 2, 26, 1, 9, 10, 22, 1, 24, 7, 12, 5, 16, 18, 14, УПИ-XI И XII Кв.50а
На 03.02.2020 Г. /09:15 – 16:00 Ч./ -Къртожабене
На 03.02.2020 Г. /09:15 – 16:00 Ч./ -Плевен: Местн.КомудараРезервоар
На 04.02.2020 Г. /08:15 – 16:00 Ч./ -Плевен: Владимир Бурмов Добл5сторгозия, Сторгозия9, 83, 6, 7, Разположен До Зелена Площ На Спирка Мгт, 8
На 04.02.2020 Г. /08:45 – 16:00 Ч./ -Плевен: Вихър11а, 13, 10, 11, 16, 9, 14а, 12, 8, 7, 5, 14, 4, 15, 6, 3, Генерал Атанас Стефанов50, Драва55, 53, 40, 57, 42, 44, Илинден62, 57, 64, 55, КайлъкаОбръщало Тролеи, Кайлъшка1 Кайлъка, Маргит13, 10, Марибор29, 29а, 23, 19, 17, 31, 33, 25, 27, Местн.Кайлъка , Нестор Марков15, 9, 23, 10, 8, 1, 7, 22, 24, 4, 6, 3, 2а, 8а, 2, 20, 4а, 1а, 11, 13, 14, 19, 16, Парк Кайлъка , Перуника3в, 5, 13, 7, 5а, 23, 1, 7а, 1а, 24, 9, 17, 26, 11, Проф.Христо Бръмбаров62, 64, Сан СтефаноВход Парк Кайлъка, 37
На 04.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 15:15 – 16:00 Ч./ На 07.02.2020 Г. /13:00 – 13:15 Ч.; 13:45 – 14:00 Ч./ -Буковлък: 11-Ти Декември16, 6а, 8, 22, 2, 30, 7, 8а, 12, 18, 4, 24, 14, 20, 10, 28, 1а, 3б, 1, 46, 48, 7, 36, 42, 38, 34, 3, 9, 5, 13, 32, 40, 11, 244 , 670 Кв. 51 , Іі И Ііі , Аврора2, 22, 34, 15, 38, 21а, 19, 24, 11, 27, 4, 16, 28, 10, 29, 13, 9, 5, 6, 32, 3, 44, 20, 1а, 14, 36, 8, 1, 30, 12, 26, 42, 7, 18, 17, 23, 40, 8, 12, 6, 11, 2, 13, 3, 9, 4, 7, 16, 1, Балкан6, 9, 4, 19, 11, 1, 17, 3, 2, 7, 5, Беласица3, 7, 10, 2, 15, 1, 8, 11, 13, 9, 16, 5, Белград8, 13, 11, 7, 15а, 12, 3, 5а, 9, 1, 2, 13а, 6, 10, 5, 9а, 20, 30, 18, 31, 21, 32, 21а, 27, 23, 25, 24, 36, 29, 19, 33, 22, 34, 28, 26, Белмекен6, 11, 4, 15, 2, 3, 7, 13, 9, 1, 5, Бенковски4, 2, 16, 14, 5, 1, 11, 10, 12, 9, 18, 7, 3, 8, Богомил29, 31, 32, 18, 7, 21, 17, 24, 23, 28, 4, 35, 10, 2, 30, 22, 11а, 15, 11, 26, 1, 13, 16, 12, 9, 27, 32а, 3, 5, 2а, 14, 20, 19, 25, 33, Буря2б, 2, 2г, 36, 25, 13, 30, 39, 23, 21, 1, 18, 19, 1а, 8, 31, 34, 7, 26, 14, 3а, 44, 2а, 22а, 27, 29, 16, 9, 5, 46, 22, 10, 12, 33, 2, 35, 24, 38, 11, 4, 32, Вежен4, 12, 2, 8, 10, 1, 6, 8а, 3, 5, 7, Горталово11, Демокрация24, 22, 26, 23, 15, 20, 8, 14, 10, 17, 7а, 7, 11, 21, 19, 9, Димитровград4, 14, 12, 8, 14а, 6, 16, 2, Дряново8, 1, 2, 8а, 5а, 6, 7, 3, 5, Дунав1, 2, 3, Заводска2, 8, 10, Заря6, 4, 8, 4а, 2, 8а, Иглика11, 17а, 3, 16, 6, 1а, 10, 4, 17, 5, 10, 8, 13, 14, 1, 7, 12, 15, 5а, 2, Изток7, 6, 5, 4, 1, 11, 3, 9, 2, 8, Илинден11, 2, 12, 3, 7, 15, 1, 5, 8, 6, 13, 4, 10, 9, Край Село , Крайцер Аврора12, 15, 5, Латинка4, 6, 2, 5, 22, 18, 30, 3, 9а, 4а, 24, 16, 15, 9, 1, 20, 26, 10, Люлин6, 3, 6а, 7, 8, 4, 2, 5, 1, Майор Горталов7, 6, 9, 3, 2, Местност Край Село , Никопол65, 77, 5, 6, 9, 12, 57, 85, 8а, 71, 59, 87, 67, 8, 55, 81, 69, 10, 83, 63, 6а, 53, 3, 37, 4, Оборище4, 2, Орлица10, 8а, 20, 11, 17, 6, 8, 12 А, 19, 1, 12, 20а, 14, 18, 14а, 3, 4, 7, 5, 12а, 16, 15, 9, Патриарх Евтимий8, 7, 6, 4, 9, 10, Пирин4, 3, 2, 1, 5, Плевен18, 22, 2, 16, 4, 20, 14, 12, 10, 6, 8, Правда9, 17, 13, 15, 11, 1, 21, 3, 19, 5, 7, Преслав2, 9, 10, 11, 5, 14, 1, 4, 6а, 6, 16, 3, 12, 7, 8, Прилеп3, 4, 1, 4а, Район Апк14, Раковски1, 2, Рила9, 4, 2, 7, 14, 16, 3, 5, 6, 12, 10, 8, 18, 1, 20, Родопи1, 6, 3, 7, 4, 5, 9, 2, Русе5, 1, 11, 3, 2, 4, 9, 7, Сан Стефано7, 28, 9, 30а, 21а, 32, 23, 30а, 13, 22, 24, 19, 5, 34а, 30, 48, 62, 33, 60, 27, 58, 54, 44, 56, 48а А, 51, 50, 38, 25, 29а, 35, 33а, 41, 36, 47, 46, 37, 34, 43, 29, 32, 49, 42, 16а, 1, 14, 2, 16, 3, 22, 6, 8, 10, 4, Силистра3, 13, 7, 9, 5, 1, 15, 2, 11, Срещу Кат , Стара Планина4, 2, Стопански Двор , Страцин30, 16, 2, 3, 17а, 7а, 20, 6, 22, 28, 9, 18, 11, 12, 10, 24, 1, 4, 8, 13, 22а, 14, 5, 19, 15а, 7, Тимок9, 8, 11, 6, 4, 11а, 12, Тодор Каблешков3, 11, 14, 12, 7, 2, 10, 8, 1, 6, 4, Трети Март9, 20, 3, 17, 23, 15, 13, 6, 21, Тутракан2, 7, 3, 10, 1, 6, 4, 5, 8, УПИ 1 , Хайнбоаз56, 38, 34, 40, 29, 32, 42, 15, 26, 28, 46, 36, 50, 26а, 48, 44, 30, 4, 3, 20, 6, 2, 8, 2, 26, 1, 9, 10, 22, 1, 24, 7, 12, 5, 16, 18, 14, Цар Иван Шишман8, 3б, 10, 3, 3 А, 1, 6, 4, 2, Цар Самуил16, 18, 28, 22а, 30а, 42, 44, 34, 20, 36, 26, 38, 24, 32, 12, 30, 40, 14, 22, 9, 4, 13, 8, 7, 1, 6а, 10, 11а, 3а, 6, 11, 5, Център3, 5, 7, Шипка1, 0, 0., O, УПИ-XI И XII Кв.50а, 7
На 04.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 15:15 – 16:00 Ч./ На 07.02.2020 Г. /13:00 – 13:15 Ч.; 13:45 – 14:00 Ч./ -Върбица, Общ. Плевен: ІV, Кв. 1 , Адил Дервишев4, 1, Александър Стамболийски2, 5, 4, 3, 1, 3б, 6, 9, 7, 4, Арда2, 4, 1, 1а, Асен Халачев17, 12, 15, 5, 3, 6, 11, 18, 14, 2, 7, 13, 8, 4, 18а, Бачо Киро4, 2, 6, 1, 3, Братя Миладинови1, 3, 5, В.И.Ленин3, 1, 2, Васил Коларов4, 3, 1, 5, 13, 8, 15, 2, 6, 9, 7а, 14, 11, 12, 18, 19, 19а, 7, 1, Васил Левски8, 4, 12, 13, 2, 17, 9а, 14, 6, 18, 7, 11, 10, 3, 5, 9, 16, 15, Вит1, 5, 3, Витоша1б, 1, 2, Г.С.Раковски7, 1, 4, 3, 2, Генерал Гурко11, 5, Гео Милев1, 3, 2, 10, 4, 6, 5, 7, 8, 8а, Георги Бенковски10, 12, 4, 5, 1, 8, 7, 3, 6, Георги Димитров6, 3, 8, 12, 18, 19, 5, 14, 20, 10а, 3, 7, 16, 9, 1, 11, 24, 28, 22, 32, 13а, 30, 26, 17, 17а, 15, Дамян Груев1, 4, 6, Димитър Благоев5, Димка Пенчева9, 3, 28, 2, 4, 20а, 2а, 11, 7, 16, 22, 13, 26, 8, 6, 1, 14, 20, 12, 24, 5, 18, 10, Дунав6, 6а, 1, 3, 8, 2, Ивайло2, 5, 3, 1, Иван Вазов17, 4а, 13, 9, 8, 2, 6, 11, 19, 1а, 15, 7, 1, 5, 3, 4, Иван Тотев2, 1, 7, 10, 11, 9, 3, 10, 5, 6, 4, 2а, Искър1, 12, 10, 6, 5, 4, 9, 7, Катя Попова1, Кирил И Методий15, 11, 2, 10, 17, 18, 3, 6, 19, 9, 22, 3а, 5, 8, 16, 14, 1, Ком3, 1, 5, Коста Златарев14, 12, 3, 6, 8, 2, 16, 13, 18, 1, 19, 7, 25, 4, 5, 10, 9, 23, 21, 23а, 11, 1а, 20, Кракра Пернишки2а, 6, 1, 3, Лиляна Бърдарова8, 9, 6, 6а, 7, 10, 2, 5, 1, 11, 4, 3, Любен Каравелов1, 3, 5, 6, 2, 4, Люлин9, 5, 7, 1, Марица6, 8, 3, 1, 4, Н.Й.Вапцаров2а, 2, 1а, 5, 9, 8, 6, 7, 1, 13, 11, 12, 10, Неофит Рилски1, 7, 2, 5, 3, Оборище3, 5, 1, Освободител5, 4, 2, 7, 3, 1, Осогово3, 2, 1, П.К.Яворов7а, 3, 4, 11, 9, 7, 5, 8, 6, 2, 1, Пирин12, 2, 3, 9, 6, 5, 13, 11, 10, 4, 14, 1, 8, 7, Прилеп2, 1, Райко Даскалов5, 10, 23, 18, 6, 21, 3, 16, 4, 19, 14, 15, 11, 12, 20, 7, 9, 13, 1, 2, 29, 31, 24, 28, 26а, 25, 26, Рила8, 1, 13, 4, 16, 2а, 5, 7, 3, 19, 15, 20, 3а, 17, 21, 18, 11, 2, 14, 22, 1а, 12, 6, 24, 10, 11а, 23, 9, Родопи6, 2, 4, 1, Свобода4, 5, 1, 6, 4, София1, 3, Софроний Врачански7, 2, 4, 3, 5, 1, Средна Гора1, 2, 3, 7, 5, Стара Планина3, Странджа2а, 5, 4, 3а, 2, 1, 3, Суворов2, 4, 1, Тодор Луканов5, 3, 1, Тунджа4, 2а, 1, 2, Хаджи Димитър3, 4, 11, 2, 5, 13, 1, 7, 27, 15, 25, 6, 8, 23, 17, 9, 31, 10, 29, 10а, Христо Ботев1, 7, 12, 6, 14а, 5, 10, 8, 14, 3, 12а, 4, 16, 9, 1а, Христо Кърпачев3, 1, 9, 11, 15, 17, 5, 19, 13, Христо Смирненски3, 1, Шипка1, 2, 8, 2, 14, 10, 6, 4, 17, 8а, 5, Тп2, 472
На 04.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 15:15 – 16:00 Ч./ На 07.02.2020 Г. /13:00 – 13:15 Ч.; 13:45 – 14:00 Ч./ -Коиловци: 000412 , 9-Ти Септември3, 1, 6, № I- 143 , Акалан11, 6, 7, 9, 8, 19, 16, 18, 21, 13, 12, 17, 15, 1, 4, 2, 10, 23, 3, Ал Стамболийски7, 1, 5, 3, 25, 11, 31, 44, 26, 2, 15, 39, 37, 47, 27, 35, 10, 43, 30, 19, 16, 29, 13, 22, 4, 41, 28, 33, 17, 12, 20, 8, 24, 12, Балкан2, 1, 4, Бенковски4, 3, 11, 6а, 1, 5, 6, 7, 9, 2, Божин Гърков2, 8, 8а, 12, 18, 4, 9, 10, 7, 3, 1, 6, 11, 14, 5, Борис Бардушев2а, 10, 15, 41, 24, 20, 14, 28, 12, 21, 47, 15, 53, 41а, 37, 16, 43, 51, 45, 33, 27, 22, 57, 29, 47а, 43а, 26, 19, 55, 30, 35, 59, 10, 6, 3, 9, 11, 2, 7, 1а, 11а, 1, 1б, 8, 5, Боровец3а, 5, 1, 7, 13, 3, 9, 11, 2, 4, Братя Гъркови70, 68, 50, 19, 48, 56, 58, 11, 9, 66, 60, 64, 53, 13, 52, 9а, 46, 62, 15, 17, 18, 28, 5, 24, 44, 22, 10, 26а, 8, 20, 42, 36, 12, 6, 3, 38, 26, 13, 40, 34, 1, Братя Миладинови7а, 3, 5, 1, Васил Априлов1, 3, Васил Коларов9, 16, 1, 8, 3, 2, 5, 13, 7, 12, 20, 10, 6, 15, Васил Топалски2, 1, Витоша11, 1, 4, 3, 2, 1а, 1б, 7, 9, Владимир Заимов6, 8, 2, 4, 1, Г Димитров24а, 15, 9, 16, 8, 26, 28, 11, 24, 5, 14, 5а, 17, 2, 19, 12, 3, 20, 30а, 21, 7, 30, 6, 22, 1, 13, 48, 31, 38, 33, 32, 40, 25, 54, 52, 34, 35, 50, 46, 29, 44, 42, 36, 27, Гео Милев2, 1, Георги С Раковски18, 32, 2, 8, 28, 24, 12, 6, 20, 9, 3, 13, 7, 10, 30, 5, 14, 34, 22, 4, 4а, 26, 1а, 11, 1, 16, Дунав13, 6а, 3, 12, 8, 9, 6, 14, 5, 7, 1а, 10, 11, 1, 4, Здравко Бойчинов4, 26, 4а, 30, 20, 12, 14, 10а, 2, 3, 24, 8, 5, 10, 22, 28, 18, 1, 16, Иван Вазов7, 31, 21, 17, 13, 4, 2, 19, 25, 23, 11, 15, 29, 5, 27, 35, 8, 6, 33, 18, 10, 16, 41, 33, 12, 18, 37, 43, 14, Кирил И Методий9, 5, 7, 15, 11, 13, Ламби Кръстев16, 7, 10, 2, 6, 14, 5, 11, 4, 9, 1, 3, 8, 12, Ленин2, 1а, 26, 14, 27, 10, 11, 2, 19, 21, 6, 25, 17, 15, 4, 8, 29, 23, Ленко Мишев2, 5, 8, 1, 6, 3, Любен Каравелов5, 4, 2, 3, 6, 1, Люлин1, 3, 2, Марица3, 1, 2а, 10, 5, 11, 8, 7, 3, 4, 9, Маршал Толбухин23, 16, 17, 13, 24, 26, 11, 10, 8, 12, 18, 7, 19, 30, 28, 14, 20, 1, 21, 25, 27, 4, 15, 22, 2, Местност Байнова МогилаВодна Кула, Помпена Станция, Местност БиширицаПомп.Станция, Морава5, 8, 11, 15, 9, 3, 1, Мусала3, 58, 5, 2, 8, 4, 1, 6, Неофит Рилски3, 1, 2, 4, Одрин5, 3, 1, 4, 7, Опълченска11, 16, 5, 4, 8, 17, 14, 7, 1б, 12, 15, 3, 13, 9, 1, 10, 18, 2, 6, 2а, Панайот Волов9, 1, 5, 2, 37, 13, 9, 21, 13а, 31, 29, 27, 15, 9, 7, 14, 35а, Пенчо Славейков3, 1, 5, Петър Берон1, 2, Пирин3, 10, 5, 14, 13, 9, 4, 6, 7, 11, 2, Плевен1, 4, 2, Райко Даскалов2, 4, 3, 1, 12, 9, 10, 6, 7, 14, 15, 13, 5, 11, 3, Ресен4, 17, 13, 12, 11, 7, 1, 6, 3, 2, 9, 5, 15а, 15, 7а, 10, 8, Родопи2а, 7, 5, 3, 8, 4а, 6, Сергей Румянцев9, 10, 16, 4, 2, 18, 20, 1, 14, 6, 11, 12, 7, 8, 3, 5, Скобелев6, 5, 1, 2, 3, 4, Слави Алексиев5, 3, 1, 8, 4, 6, 7, София3, 8, 6, 10, 1, 5, 1, Средна Гора4, 2, 4а, 3, 6, 1, 18а, 32а, 26, 24а, 24, 30, 32, 14, 28, 34, 12, 18, 36, 20, 10, 38, Стара Планина23, 9, 14б, 11, 13а, 13, 12, 10а, 3, 25, 4, 14а, 22, 7, 2, 20, 21, 17, 6, 19, 10, 16, 8, 14, 5, 2, Тинтява7, 2, 9, 4, 6, Тича9, 7, 11, 15, 13, 1, 5, 3, Хаджи Димитър2, 1, Христо Ботев14, 10, 18, 20, 22, 5, 3, 12, 6, 4, 10, 1а, 1, Цанко Церковски3, 9, 7, 1, 5, Цветан Спасов1а, 1, 14, 4, 19, 6а, 16, 25, 23, 15, 13, 4а, 6, 2, 12, 8, 9, 17, 21, 10, 3, 7, 5, Чаталджа1а, 1, 4, 2, 6, 3, 5, Черно Море9, 4, 2, 5, 6, 8, 1а, 3, 1, 9, 7, Шипка1, 3, 5, Янко Сакъзов2, 1, 1а
На 04.02.2020 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 15:15 – 16:00 Ч./ На 07.02.2020 Г. /13:00 – 13:15 Ч.; 13:45 – 14:00 Ч./ -Опанец, Общ. Плевен: 000259 , Александър Стамболийски10, Асен Халачев8, 9, 25, 21, 13, 11, 10, 12, 7, 17, 23, Кирил И Методий52, 43, 54, 47, 49, 48, 29, 42, 46, 56, 41, 58, 44, 39, 37, 33, 35, 31, 50, 27, Лозенка7, 9, 6, 5, 16, 10, 11, 2, 4, 12, 8, 14, 18, Трети Март73, 63, 62, 69, 61, 72, 67, 66, 77, 82, 70, 76, 64, 68, 78, 71, 65, 80, 75, 74, 84
На 04.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ -Коиловци: Местност Байнова МогилаПомпена Станция
На 04.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ -Мечка, Общ. Плевен: Балкан УПИ І Кв. 45, Батак5, Бачо Киро3, 2, 12, 10, 8, 1, 7, 17, 9, Васил Левски4, 44, 22, 6, 40, 17, 5, 7, 8, 42, 36, 28, 10, 18, 14, 32, 20, 1, 26, Любен Каравелов6, Максим Горки26, 28, Татар Махала22, 18, 10, 12, 16, 20, 9, 13, 14, Хаджи Димитър11, 9, 18, 7, 15, 12, 24, 13, 16, 19, 26, Хан Кубрат5, 3, 1
На 04.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 05.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 07.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ -Плевен: Георги Кочев4а, 4, 4 А, 4 А, Десети Декември85, 164, 152, 162, 148, 79, 150, 91, 152а, 156, 83, 89, 156а, 166, 158, 77, 160, 81, 81а, Ем.Васкидович/Аврора/110, 124, 115а, 113, 116а, 122, 122а, 112, 115, 113а, 126, 120, 114, 111, 109, 124а, 107, 126а, 118, 116, 103, 105, Молдавия19, 14, 12, 17, 16, 13, 15, 10, Русе/Д-Р Бешев/78, 80а, 80, 98 Тп 427, 78а, 82
На 04.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч.; 09:00 – 09:30 Ч.; 15:15 – 16:00 Ч./ На 07.02.2020 Г. /13:00 – 13:15 Ч.; 13:00 – 14:00 Ч.; 13:45 – 14:00 Ч./ -Бръшляница: М-Та Райчов Дол
На 05.02.2020 Г. /08:45 – 16:00 Ч./ На 06.02.2020 Г. /08:45 – 16:00 Ч./ -Коиловци
На 05.02.2020 Г. /09:00 – 14:30 Ч.; 09:15 – 14:30 Ч.; 09:15 – 09:30 Ч.; 14:15 – 14:30 Ч./ -Бохот
На 05.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ -Коиловци: № I- 143 , Акалан11, 6, 7, 9, 8, 19, 16, 18, 21, 13, 12, 17, 15, 1, 4, 2, 10, 23, 3, Ал Стамболийски25, 11, 31, 44, 26, 2, 15, 39, 37, 47, 27, 35, 10, 43, 30, 19, 16, 29, 13, 22, 4, 41, 28, 33, 17, 12, 20, 8, 24, Иван Вазов35, 8, 6, 33, 18, Кирил И Методий15, 11, 13, Ленко Мишев5, 8, 1, 6, 3, Райко Даскалов12, 9, 10, 6, 7, 14, 15, 13, 5, 11, 3, Цанко Церковски3, 9, 7, 1, 5
На 05.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ -Мечка, Общ. Плевен: Асен Златаров4, Васил Левски112, 106, 108, 104, 86, 100, 94, 114, 118, 92, 110, 116, Възраждане45, 41, 47, 35, 31, 51, 61, 49, 33, Захари Стоянов21, Игнат Пантелеев100, 98, 80, 90, 116, 92, 94, 88, 84, 104, 82, 47, 102, 96, Кирил Петков14, 16, 13, 3, 12, 15, 10, Охрид10, 3, 14, 9, 5, 16, 66, Христо Ботев1, Христо Смирненски1
На 05.02.2020 Г. /09:15 – 09:30 Ч.; 09:15 – 14:30 Ч.; 14:15 – 14:30 Ч./ -Брестовец: Александър Петров1, 1, 8, 14, 1, 4, 6, 6а, 3, 12, 3в, 2, 7, 3а, 9, Александър Стамболийски4, 6, 5, 2, 3, 1, Априлов3, 2, 5, Бенковски5, 1, 2, 7, 4, 3, 6, Бинка Парашкевова18, 9а, 19, 27, 33, 28, 8, 7, 6, 29а, 13а, 10, 15, 11, 1, 16, 14, 20, 12, 17, 2, 1а, 3, 5, 31б, 4, 23, 29, 25, Ген Тотлебен29, 33, 39, 14, 35, 4а, 22, 31, 47, 23, 8, 6, 43, 49, 25, 41, 4, 37, 45, 16, 3, 10, 18, 20, 9, 13, 8, 1, 11, 17, 2, 16, 14, 3, 10, 5, 7, 12, Георги Кочев3, 17, 31, 40, 56, 9, 29, 32, 25, 52, 13, 15, 27, 38, 7, 44, 42, 36, 46, 33, 54, 19, 23, 5, 11, 48, 50, 21, 4, 6, 2, 8, Елин Пелин7, 2, 5, 3, 1, Кв 83 Пи-IV+673 , Лазар Генов5, 4, 10, 6, 16, 13, 12, 3, 8, 7, 14а, 11, 1, 9, 14, 2, 15, 28, 18, 30, 27, 32, 42, 44, 29, 35, 38, 20, 21, 19, 26а, 34, 22, 17, 40, 24, 25, 26, 36, Ловешка6, 14, 12, 8, 4, 2, 10, Любен Каравелов2, 3, 1, 4, 6, Маршал Толбухин1, 2, Митко Палаузов11, 3, 17, 5, 1, 9, 15, 21, 19, 7, Младост6, 1а, 8, 1, 11, 10, 3, 2, 7, 4, Освобождение5, 38, 23, 6, 17, 40, 11, 4, 20, 13, 36, 7, 25а, 24а, 19, 12, 3, 25, 2, 22, 24, 8, 14, 21, 32, 30, 27, 10, 34, 9, 26, 18, 16, 1, 15, 28а, Петко Р Славейков6, Пею Кр Яворов4, 6, 1, 2, Рила2, Св.Св.Кирил И Методий3, 23, 1, 5, 2, 4, 5а, Скобелев13, 30, 28, 36, 18, 20, 12, 10, 17, 24, 38, 2, 9, 34, 16, 21, 15, 26, 32, 5, 7, 14, 11, 4, 22, 19, 1, 3, 8, Стара Планина2а, 3, 2, 6, 1, Съединение8, 3, 2, 4, 9, 10, 7, 7а, 6, 5, 1, Тодор Първанов28, 13, 32, 16, 18, 38, 25, 23, 24, 34, 22, 20, 44, 26, 36, 30, 27, 40, 19, 6, 6а, 8, 16, 18, 11а, 3, 5, 9, 11, 14, 2, 7, 43а, 31, 49, 35а, 64, 48, 50, 37а, 60, 62, 35, 70, 78, 33, 54, 46, 39, 80, 56, 41, 68а, 29, 58, 74, 68, 76, 52, Тученица097025, УПИ XVIII-95кв 89 , Хаджи Димитър22, 5в, 12, 20, 26, 7, 16, 24, 18, 4, 5, 2, 6, 8, Христо Ботев27, 20, 14, 31а, 16, 18, 25, 31, 35, 29, 23а, 12, 33
На 05.02.2020 Г. /09:15 – 09:30 Ч.; 09:15 – 14:30 Ч.; 14:15 – 14:30 Ч./ -Горталово: 071020- Местност Сушица , 078002 , VI-87 Кв.3 , Александър Стамболийски5а, 15, 4, 5, 13, 17, 9, 13а, 11, 17а, 7, 3, Батак4, 1, 2, 5, 3, Бинка Парашкевова4, 1, 4а, 5, 6, 3, 10, 12, 2, 19, 47б, 52, 42, 28, 62, 34, 17а, 32, 58, 60, 24, 41, 23, 13, 16, 44, 50, 47, 14, 30а, 18, 29, 22а, 15, 17, 54а, 33, 35, 38, 20, 54, 45, 37, 36, 26, 48, 11, 30, 40, 27, 39а, 21, 37а, 39, 43, 22, Бузлуджа7, 11, 3, 5, 9, Витоша56, 1, 7а, 54а, 58, 19, 13, 10, 8, 49, 15, 17, 11, 2, 7, 5, 4, 8а, 6, 47в, 47а, 3, 9, 1а, Г.С.Раковски1, 5, 2, 3, 4, Георги Димитров14, 2, 16, 28а, 18, 30, 26, 24, 20, 22, 4, 32, 34, 2а, 1, 1а, 10, 8, 12, 6, Майор ГорталовЦентър, 2, 19, 8, 14, 22а, 13, 9, 22, 10, 5, 17, 1, 39, 3, 20, 12, 18, 23, 11, Уо Тп 1, 6, 7, Местност Дългата Пътека , Осогово1, 2, Райко Даскалов2а, 1, 7, 2, 5, 3, Рила5, 7, 2, 1, 3, 3, 4, 2, Христо Ботев1, 14, 7, 20, 18, 24, 2, 22, 6, 4, 9, 16, 2а, 12, 3, 10, 5, Уо Тп 2, Шипка5, 1, 2, 4, Ю.А.Гагарин18а, 14, 6, 12, 8, 18, 24, 16, 20, 1, 10, 3, 2а, 6а, 8а, 22
На 05.02.2020 Г. /09:15 – 09:30 Ч.; 09:15 – 14:30 Ч.; 14:15 – 14:30 Ч./ -Ласкар: Алеко Константинов4, 9, 6, 5, 7, 1, 3, 2, Ангел Кънчев5, 7, 9, 13, 11, Васил Коларов11, 6, 9, 8, 4, Васил Левски4, 7, Уо Тп2, 5, 9, 3, 2, 1, 8, Георги Бенковски3, 11, 5, 2б, 1, 8, 4, 10, 2, 7, Гоце Делчев7, 9, 5, Иван Вазов7, 3, 8, 5, 3а, 1а, Кратово6, 4, 3, 5, 2, 1, Н.Й.Вапцаров6, 8, 12, 10, Под Село , Рила3, 5, Стоп Двор , Стоян Едрев16, 29, 20, 22, 18, 7, 24, 20а, 1, 4, 23, 19, 25, 9а, 27, 8, 35, 13, 2, 21, 3, 15, 33, 9, 11, Христо Ботев39, Уо Тп1, 61, 55, 69, 9, 59, 17, 63, 43, 22, 45, 4, 8, 31, 32, 67, 13, 2, 57, 51, 1, 21, 37, 30, 14, 10, 29, 2а, 40, 15, 16, 20, 11, 41, 36, 23, 33, 26, 25, 5, 28, 19, 12, 53, 3, 38, 6, 49, Христо Смирненски6, 8, 2, 4, 10, 4а, 1, Чернялка3, 7, 1, 3а, 5, 9, 17, 11, Шипка5, 1, 3, 2
На 05.02.2020 Г. /09:15 – 09:30 Ч.; 09:15 – 14:30 Ч.; 14:15 – 14:30 Ч./ -Николаево, Общ. Плевен: Алабин1, 11, 5, 10, 14, 22, 2, 12, 19, 21, 23, 7, 18, 4, 15, 9, 17, 27, 16, 8, 20, 31, 3, 25, 29, 13, Варна2, 5, 4, 6, 1, 10, Васил Левски5, 17, 8, 6, 15, 12, 7, 24, 26, 23, 25, 14, 19, 21, 4, 16, 18, 22, 9, 37, 38, 34, 32, 31, 27, 46, 36, 58, 52, 45, 30, 39, 28, 29, 43, 56, 50, 42, 44, 41, 60, 40, 54, 10, 62, 57, 78, 5, 65, 51, 53, 49, 63, 64, 68, 74, 59, 61, 55, 66, Вит1, 7, 8, 9, 3, 5, 2, Волга10, 7, 2, 5, 3, 6, 4, Гоце Делчев5, 4, 8, 10, 3, 2, 1, Дон2, 1, Дунав3, 8, 2, 6, 7, 5, 4, 9, 1, Елин Пелин6, 10, 4, 2, 8, Иван Вазов5, 39, 25, 37, 31, 35, 10, 9, 29, 14, 7, 12, 17, 21, 15, 19, Исперих16, 7, 1, 4, 2, 12, 3, 5, 8, 11, 9, 10, Кирил И Методий14, 26, 6, 18, 19, 17, 21, 12, 7, 30, 20, 24, 9, 1, 2, 13, 4, 3, 22, 32, 10, 5, 11, 16, 8, Краварник , Латинка2, Любен Каравелов2, 3, 7, 1, Марица2, 6, 8, 4, 1, Месност Коджакър , Места2, 4, Местност Трите Дърве , Никола Вапцаров2, 6, 8, 3, 1, Огоста1, 3, Одеса2, Осъм3, 1, Отец Паисий13, 11, 9, 18, 14, 7, 8, 6, 1, 4, 5, 3, 10, 2, П.Хитов4, 2, Панайот Волов4, 1, 2, Пирин7, 5, 1, 13, 9, 17, 19, 11, 3, Полтава11, 9, 7, 4, 2, 3, 10, 8, 1, 6, Раковски3, Рила13, Родопи6, 2, 4, Росица3а, 10, 17, 21, 12, 7, 9, 4, 24, 28, 6, 34, 22, 30, 20, 14, 15, 11, 23, 3, 16, 13, 18, 25, 2, 26, 19, 8, Сергей Румянцев11, 10, 21, 23, 6, 8, 14, 13, 15, 12, 4, 20, Сливница3, 1, 7, 5, София12, 6, 2, 17, 10, 13, 16, 20, 4, 3, 19, 14, 9, 1, 18, 5, 7, 24, 8, 11, Странджа10, 11, 16, 15, 1, 7, 2, 5, 3, 6, Струма12, 15, 17, 2, 4, 6, 9, 16, 10, 14, 7, Тимок1, Тунджа6, 2, 1, Хаджи Димитър3, 27, 23, 39, 25, 46, 9, 32, 28, 13, 21, 4, 14, 29, 36, 18, 17, 11, 43, 22, 8, 62, 5, М-Ст Върха, 10, 31, 20, 41, 34, 26, 15, 2, 19, 55, 30, 12, 7, 57, 16, 47, 1, 53, 37, 44, Хан Омуртаг8, 2, 1, 4, Хан.Аспарух2, 5, 20, 24, 22, 6, 28, 7, 13, 3, 26, 9, 19, 17, 8, 1, 12, 10, 15, 16, 11, 18, 14, 40, 34, 27, 44, 38, 30, 36, 42, 32, 25, 21, Христо Ботев3, 4, 15, 13, 20, 9, 17, 18, 34, 32, 12, 24, 22, 29, 19, 16, 23, 6, 11, Христо Смирненски3, 1, 2, 4, Чернялка9, 12, 14, 7, 11, 13, 32, 24, 26, Шипка23, 33, 2, 19, 9, 21, 5, 17, 10, 11, 32, 12, 6, 25, 15, 3, Ю.А.Гагарин6, 9, 5, 16, 14, 17, 28, 12, 1, 2, 26, 15, 10, 20, 19, 8, 4, 3, 18, 30, 21, 24, 22, 23, 41, 31, 43, 38, 47, 39, 48, 34, 36, 35, 25, 27, 44, 37, 29, 45, 46, 40, Янтра2, 4, 6
На 05.02.2020 Г. /09:15 – 09:30 Ч.; 09:15 – 14:30 Ч.; 14:15 – 14:30 Ч./ -Ралево: 028006М. Калето-Могилата, Бачо Киро2, 3, 5, Бинка Парашкевова24, 66, 13, 17, 9, 11, 15, 36, 3, 52, 18, 19, 58, 2, 12, 20, 1, 68, 38, Васил ЛевскиУо Тп1, 2, Фурна, 6, 8, 5, 4, 1, 3, Витоша4, 6, Георги Бенковски15, 4, 9, 13, 5, 6, 13а, 11, 17, 7, Георги Димитров7, 2, 1, 5, Драва4, 2, Кирил И Методий3, Здравна Служба, 1, Канцелария, 6, Клисура10, 22, 28, 27, 21, 4, 32, 20, 3, 16, 29, 15, 30, 25, 24, 9, 12, 26, 14, 23, М-Та Стойковец , Мадан7, 5, 5а, 9, 1, 4, Одрин8, 6, 2, 3, 4, Партизанска7, 5, 6, 16, 8, 10, 2, 12, 14, 3, 9, Пирин2, 4, Плевен6, 32, 18, 1, 10, 26, 2а, 30, 20, 24, 7, 11, 28, 12, 22, 4, 9, 8, Преслав4, 2, Рила5, 7, 2, 9, 3, 4, Родопи5, 2, София25, 11, Стара Планина4, 3, Тумба2, 4, 2а, 5, 1, 3, Тутракан1, 3, 2, Хаджи Димитър12, 11, 17, 19, 23, 2, 5, 7, 4, 1, 16, 21, 9, 15, 8, 13, 6, 14, Христо Ботев23, 8а, 21, 15, 8, 1а, 13, 11а, 28, 24, 16, 22, 1, 11, 10, 19, 7, 6, 20, 14, 26, 30, 9, 17, 18, 27, 9а, 12
На 05.02.2020 Г. /09:15 – 09:30 Ч.; 09:15 – 14:30 Ч.; 14:15 – 14:30 Ч./ -Тодорово, Общ. Плевен: Ал.Стамболийски12, 31, 27, 7, 18, 14, 6, 21, 1, 23, 16, 10, 22, 11, 13, 4, 29, 33, 25, 19, 8, 2, 15, Баба Тонка6, 8, 5, 1, 2, 4, 3, Батак2, 11, 6, 3, 7, 1, 5, 4, Беласица4, 1, 2, Васил Левски19, 26, 21, 15, 2, 22, 14, 17, 25, 4, 24, 10, 28 Края На Селото, 18, 1, 6, 27, 16, 23, Уо Тп 1, 20, 13, Вит2, Витоша4, 6, 3, 7, 2, 9, Ген.Скобелев18, 8, 10, 15, 13, 3, 5, 7, 9, 1, 6, 4, 5а, 2, 11, Георги Бенковски1, Уо Тп 6, 7, 4, 9, 6, 2, Георги Бешков8, 3, 15, 1, 27а, 19, 10, 29, 12, 5, 13, 7, 2, 21, 23, 17, Дунав9, 14, 16, 10, 6, 8, 12, Иван Вазов7, 10, 3, Център, 1, 13, 11, 16, 5, 9, 14, 8, Уо Тп 7, 2, Камен Христов3, 5, 6, 4, Кирил И Методий6, 13, 14, 20, 1, 9, 3, 10, 15, 2, 5, 8, 11, 7, 4, 12, 18, 21, 34, 30, 19, 29, 25, 36, 32, 28, 23, 17, 27, 31, 24, Крали Марко8, 1, Любен Каравелов9, 4, 7, 5, 6, 2, 1, 8, Марица3, 7, 9, 5, 1, Местността Край Село , Могилата , Оборище5, 1, 3, Отец Паисий3, 5, 1, 7, Панайот Волов3, 5, 8, 1, 2, 4, 7, 6, 15, 12, 14, 19, 13, 11, Петко Костов8, 1, 3, 2, 4, 12, 10, 6, 5, 16, 9, 7, 14, Пирин2, Рила2, 10, 14, 12, 4, 6, 3, 7, 8, 5, Стара Планина12, 15, 7, 8, 27, 29, 25, 17, 2, 9, 14, 5, 4, 21, 19, 11, 6, 3, 23, 1, 10, Стефан Караджа2, 9, 1, 3, 4, 5, 6, 7, Сторгозия28, 2, 5, 8, 12, 3, 24, 10, 1, 7, 11, 20, 4, 14, 30, 13а, 22, 16, 6, 28, 13, 26, 9, УПИ-I, Хаджи Димитър4, 3, 1, Христо Ботев1, 6, 2, 7, 10, 4, 3, 5, 8, Цоню Матев2, 3, Шар Планина2, 3, 4, 1, 5, 6, 8, Шейново11, 10, 9, 6, 8, 7, 12, 7а, 5, 4, 2, 3, 1, Шипка3, Юнско Въстание4, 7, 2, 1, 8, 11, 3, 6, 9, 15, 13, 17, Станция За Радиомониторинг
На 05.02.2020 Г. /09:15 – 09:30 Ч.; 14:15 – 14:30 Ч./ -Плевен: Местн.КайлъкаХотел Орбита, Местн.ЧаираГробищен Парк Чаира, Парк Кайлъка , Парккайлъка
На 05.02.2020 Г. /09:15 – 14:30 Ч./ -Плевен: Местн.КайлъкаХотел Орбита, Парк Кайлъка , Парккайлъка
На 05.02.2020 Г. /09:45 – 16:00 Ч./ -Плевен: Д-Р Г.М.Димитров/Н.Гиг/66, 112а, 97, 87, 112, Тп202, 74, 74б, 89, 68, 116, 105, 64, 79, 114, 70, 114а, 110, 111а, Енерго Гаражи Плевен5, Иван Тодоров50, Котел2, 8, 4, Местн.Табакова Чешма401, Местн.Табакова Чешма IV 704, Текийски Орман , УПИ-ХIII Кв 826 Пи-56722.658.200
На 06.02.2020 Г. /09:00 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:00 Ч./ -Плевен: XxI, Западна Идустриална Зона604в, Индустриална ЗонаСклад, Печатница, Входа На Домостроителния, Станция 3, Индустриална Зона Кв.603 , Местн.Западна Идустриална ЗонаЗаготвителна База, Район Метро, Бетонов Възел, Кв.610, Строител5
На 06.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ -Мечка, Общ. Плевен: Батак7, Бузлуджа4, 1, 6, 2, Васил Априлов45, 16, 47, 20, 2, 4, 1, Васил Левски80, 78, 72, 46, 13, 46а, 52, 70, 66, 3, 60, 9, 11, 68, 74, Възраждане29, 17, 11, 17а, 15, 3, 23, 7, 27, 25, Гоце Делчев2, 1, Игнат Пантелеев62, 42, 60, 54, 58, 31, 6, 18, 33, 36, 32, 27, 39, 52, 22, 10, 50, 40, 17, 21, 5, 26, 11, 14, 24, 4, 30, 56, 46, 44, 25, Максим Горки17, 13, 1, 22, 18, 20, 11, 15, 7, Милин Камък4, 2, 3, Мусала10, 2, 6, 3, Стефан Стамболов6, 8, 7, 5, 2, 9, 3, Татар Махала1, 7, 4, 5, 8, 6, 2, Цар Самуил1
На 06.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ -Плевен: XxI, Георги Кочев4а, 4, 4 А, 4 А, Десети Декември85, 164, 152, 162, 148, 79, 150, 91, 152а, 156, 83, 89, 156а, 166, 158, 77, 160, 81, 81а, Ем.Васкидович/Аврора/110, 124, 115а, 113, 116а, 122, 122а, 112, 115, 113а, 126, 120, 114, 111, 109, 124а, 107, 126а, 118, 116, 103, 105, Западна Идустриална Зона , Индустриална ЗонаВхода На Домостроителния, Печатница, Местн.Западна Идустриална ЗонаЗаготвителна База, Бетонов Възел, Молдавия19, 14, 12, 17, 16, 13, 15, 10, Русе/Д-Р Бешев/78, 80а, 80, 98 Тп 427, 78а, 82, Строител5
На 06.02.2020 Г. /09:15 – 13:15 Ч./ -Плевен: Бузлуджа42, 35, 37, 39, Витоша28, 29, 20а, 23, 31, 30, 26, 33, 24, 27, 35, 20, 25, Илю Войвода10, 6, 8, 4, 11, Мара Денчева21, Хаджи Бенчо19, Христо Ботев13, 7, 9, 3, 10, 12, 5, 170, 14, 1, Юрий Гагарин9, 6, 11, 8, 4, 15, 13
На 07.02.2020 Г. /08:45 – 16:00 Ч./ -Плевен: Детелини20, 6, 27, 4, 26, 15, 12, 5, 18, 8, 22, Месност Стражата , Местн.Стража I 2417, Местност Стража , Местност Стража 70139, Местност Стражата , Месттност Стражата , Стража , Стража 70138, Стража I 2651, Векоел
На 07.02.2020 Г. /09:00 – 13:00 Ч./ -Плевен: Генерал Колев45, Хаджи Бенчо53, Чаталджа/Н.Доровски/5, 44, 13, 56, 28, 9, 30, 34, 32а, 54, 40, 38, 11, 15, 11а, 36, 48, 17, 42, 46, 7, 32, Юрий Гагарин1
На 07.02.2020 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ -Мечка, Общ. Плевен
На 07.02.2020 Г. /13:00 – 14:00 Ч./ -Коиловци: 9-Ти Септември3, 1, 6, № I- 143 , Акалан11, 6, 7, 9, 8, 19, 16, 18, 21, 13, 12, 17, 15, 1, 4, 2, 10, 23, 3, Ал Стамболийски7, 1, 5, 3, 25, 11, 31, 44, 26, 2, 15, 39, 37, 47, 27, 35, 10, 43, 30, 19, 16, 29, 13, 22, 4, 41, 28, 33, 17, 12, 20, 8, 24, 12, Бенковски4, 3, 11, 6а, 1, 5, 6, 7, 9, 2, Божин Гърков2, 8, 8а, 12, 18, 4, 9, 10, 7, 3, 1, 6, 11, 14, 5, Борис Бардушев2а, 41, 24, 20, 14, 28, 12, 21, 47, 15, 53, 41а, 37, 16, 43, 51, 45, 33, 27, 22, 57, 29, 47а, 43а, 26, 19, 55, 30, 35, 59, Боровец3а, 5, 1, 7, 13, 3, 9, 11, 2, 4, Братя Гъркови70, 68, 50, 19, 48, 56, 58, 11, 9, 66, 60, 64, 53, 13, 52, 9а, 46, 62, 15, 17, 18, 28, 5, 24, 44, 22, 10, 26а, 8, 20, 42, 36, 12, 6, 3, 38, 26, 13, 40, 34, Братя Миладинови7а, 3, 5, 1, Васил Априлов1, 3, Васил Коларов9, 16, 1, 8, 3, 2, 5, 13, 7, 12, 20, 10, 6, 15, Васил Топалски2, 1, Владимир Заимов6, 8, 2, 4, 1, Г Димитров24а, 15, 9, 16, 8, 26, 28, 11, 24, 5, 14, 5а, 17, 2, 19, 12, 3, 20, 30а, 21, 7, 30, 6, 22, 1, 13, 48, 31, 38, 33, 32, 40, 25, 54, 52, 34, 35, 50, 46, 29, 44, 42, 36, 27, Дунав13, 6а, 3, 12, 8, 9, 6, 14, 5, 7, 1а, 10, 11, 1, 4, Здравко Бойчинов4, 26, 4а, 30, 20, 12, 14, 10а, 2, 3, 24, 8, 5, 10, 22, 28, 18, 1, 16, Иван Вазов7, 31, 21, 17, 13, 4, 2, 19, 25, 23, 11, 15, 29, 5, 27, 35, 8, 6, 33, 18, 10, 16, 41, 33, 12, 18, 37, 43, 14, Кирил И Методий9, 5, 7, 15, 11, 13, Ленин2, 1а, 26, 14, Ленко Мишев2, 5, 8, 1, 6, 3, Любен Каравелов5, 4, 2, 3, 6, 1, Люлин1, 3, 2, Марица3, 1, 2а, Маршал Толбухин23, 16, 17, 13, 24, 26, 11, 10, 8, 12, 18, 7, 19, 30, 28, 14, 20, 1, 21, 25, 27, 4, 15, 22, 2, Местност Байнова МогилаПомпена Станция, Морава5, 8, 11, 15, 9, Мусала3, 58, 5, 2, 8, 4, 1, 6, Неофит Рилски3, 1, 2, 4, Одрин5, 3, 1, 4, 7, Опълченска11, 16, 5, 4, 8, 17, 14, 7, 1б, 12, 15, 3, 13, 9, 1, 10, 18, 2, 6, 2а, Панайот Волов14, 35а, 13, 9, 21, 13а, 31, 29, 27, 15, Пенчо Славейков3, 1, 5, Петър Берон1, 2, Пирин3, 10, 5, 14, 13, 9, 4, 6, 7, 11, 2, Плевен1, 4, 2, Райко Даскалов2, 4, 3, 1, 12, 9, 10, 6, 7, 14, 15, 13, 5, 11, 3, Ресен4, 17, 13, 12, 11, 7, 1, 6, 3, 2, 9, 5, 15а, 15, 7а, 10, 8, Сергей Румянцев9, 10, 16, 4, 2, 18, 20, 1, 14, 6, 11, 12, 7, 8, 3, 5, Скобелев6, 5, 1, 2, 3, 4, Слави Алексиев5, 3, 1, 8, 4, 6, 7, Средна Гора18а, 32а, 26, 24а, 24, 30, 32, 14, 28, 34, 12, 18, 36, 20, 10, 38, Стара Планина23, 9, 14б, 11, 13а, 13, 12, 10а, 3, 25, 4, 14а, 22, 7, 2, 20, 21, 17, 6, 19, 10, 16, 8, 14, 5, Тинтява7, 2, 9, 4, 6, Тича9, 7, 11, 15, 13, Хаджи Димитър2, 1, Христо Ботев14, 10, 18, 20, 22, 5, 3, 12, 6, 4, 10, 1а, 1, Цанко Церковски3, 9, 7, 1, 5, Цветан Спасов1а, 1, 14, 4, 19, 6а, 16, 25, 23, 15, 13, 4а, 6, 2, 12, 8, 9, 17, 21, 10, 3, 7, 5, Чаталджа1а, 1, 4, 2, 6, 3, 5, Черно Море9, Янко Сакъзов2, 1, 1а
На 08.02.2020 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ -Плевен: Искър5, 1, 3
Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: