Определена е експертната комисия, отговаряща за подбор на културни проекти, съфинансирани от Общината

31.01.2020 11:37

Общински съвет – Плевен определи състав на експертната комисия, отговаряща за оценка и подбор при участие за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на общината. Тя е в състав от 10 души – петима представители на Общинския съвет и петима на общинската администрация, решиха съветниците.

След гласуване ОбС – Плевен определи петимата представители в комисията от своята квота. Това са общинските съветници Петя Василева, Калин Кръстев, Николай Маринов, Павлинка Микова и Христо Таслаков. Предстои попълване състава й с представители и на общинската администрация, които ще бъдат определени със заповед на кмета на Общината.

Ежегодно, с бюджета на Община Плевен се приемат и средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Плевен, които се изготвят от културни организации и артисти на свободна практика. Предоставянето на тези средства има за цел да подкрепи и стимулира създаването на културни продукти и реализирането на културни събития на територията на община Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: