Общински съвет – Пордим се събира на заседание тази седмица

27.01.2020 13:42

На 29 януари, сряда, от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Пордим ще се проведе редовно заседание на Общински съвет. Предварителният дневен ред включва 14 точки като последната е за питания.

Кметът Детелин Василев ще внесе отчет за изпълнение на Програмата за управление на общинската собственост за 2019 г. Съветниците ще обсъдят Програма за управление на община Пордим за периода 2020-2023 година; Стратегия за управление на общинската собственост в община Пордим за периода 2020-2023 г. и Програма за управление на общинската собственост за 2020 г. Ще бъде представен и отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните при община Пордим през 2019 г.

По точка седем е приемане на Общински план за младежта за 2020 година. Местните депутати ще трябва да решат за приемане на Общинска дългосрочна програма по енергийна ефективност на община Пордим за периода 2020-2030 г.

Кметът ще направи и отчет за получените командировъчни пари за четвъртото тримесечие на 2019 год.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: