В Плевен се проведе съвместно заседание на областните съвети за сигурност и за намаляване риска от бедствия

24.01.2020 8:00

Съвместно заседание на Областния съвет за сигурност и Областния съвет за намаляване риска от бедствия се проведе в зала „Плевен“ на Областна администрация. Заседанието бе ръководено от областния управител Мирослав Петров.

Направен бе преглед на готовността на областния и общинските планове за защита при бедствия и съгласуване на вече изготвените. Комисар Станислав Атанасов-директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и главен инспектор Златко Гицов представиха доклади, съгласно които изготвените планове са в съответствие с изискванията за структура и съдържание, но се нуждаят и от определени корекции. По предложение на областния управител бе прието,  че след отстраняване  на слабостите в срок до 18.02.2020г. плановете следва отново да бъдат внесени за проверка и съгласуване от Областния съвет на заседание в края на месец февруари.
В рамките на заседанието бяха обсъдени задълженията и отговорностите на длъжностните лица при работа с класифицирана информация.

Снимки: Пресцентър, Областна администрация – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: