22 632 474 лв. е проектобюджетът на Община Червен бряг за 2020 година

22.01.2020 13:13

Кметът Цветан Костадинов и зам.-кметът Иван Новкиришки

Общият размер на бюджета на Община Червен бряг за 2020 година е 22 632 474 лв. В тази сума предвидените приходи за държавни дейности са 14 597 077 лв., а планираните местни приходи – 7 615 538 лв. Проектът за бюджет на Общината ще бъде разгледан в комисиите, а след това ще се внесе за одобрение и гласуване в Общинския съвет.

Авторите на проектобюджета подчертават, че при изготвянето му са отчетени характерните икономически тенденции за региона. Съобразен е с принципите, които общинската управа има намерение да включи в програмата си за мандат 2019-2023 година, целяща изпълнението на 3 приоритета:

–     Създаване на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на жителите на общината.

–     Създаване на модерна, развиваща се и привлекателна община.

–     Търсене на външно финансиране за подобряване на инфраструктурата на населените места в общината.

Бюджетът е съобразен и с тежкото финансово наследство, оставено от предишното ръководство на Общината, заяви новият кмет д-р Цветан Костадинов по време на общественото обсъждане на 20 януари.

При встъпването си в длъжност кметът Костадинов заварва2 070 000 леванеразплатенизадължения.Оттяхоколо 600 000 левасазановоизградениязакритпазар в центъранаграда.Около 550 000 леваседължатнафирмата, коятосегрижизачистотата, и наРегионалнотодепозаотпадъци – градЛуковит.

В последната година от управлението на Вълов – от юни до ноември 2019 г., не са плащани осигуровки на работещите по служебно и трудово правоотношение в администрацията и дейностите към нея. Има просрочени сметки за ток и телефон. Поемани са ангажименти за разходи без тяхното обезпечение, на лице са санкции по европейски проекти, сключвани са разточителни граждански договори. Отклонявани са средства за делегирани от държавата дейности (предвидени за образование и социални дейности) и с тях са  извършвани разходи, които не са били предвиждани.

Снимка и информация: Пресцентър – Община Червен бряг

#тагове:

НАЙ-НОВИ: