Днес е публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Плевен за 2020 година

22.01.2020 7:39

Публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Плевен за 2020 година ще се проведе днес, 22 януари 2020 г., на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29 от Наредба № 10 на Общински съвет – Плевен, за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен. Обсъждането ще започне от 17.30 часа в зала „Гена Димитрова” /гр. Плевен, ул. „Д. Константинов” № 2/ при дневен ред: 1. Разглеждане на проект за Бюджет за 2020 година на Община Плевен.

Материалите за обсъждане са публикувани на електронната страница на Община Плевен – www.pleven.bg.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: