Област Плевен е на 16-то място по средна работна заплата в страната

16.01.2020 11:13

Област Плевен се нарежда на 16-то място по средна брутна работна заплата сред 28-те области в страната. Това показват обявените данни за 2018 г. на Отдел „Статистически изследвания“ – Плевен към Териториално статистическо бюро Северозапад. За година работещите в Плевенска област са взели от трудови възнаграждения средно по 10 461 лв. при 13 755 лв. средно за страната.

С най-високо средно възнаграждение е област София (столица) – 19 026 лв., а с най-ниско е област Благоевград – 9 024 лева.

През 2018 г. средната годишна брутна работна заплата в област Плевен се увеличава спрямо 2017 г. с 11.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Добивна промишленост” (20.9%), „Професионални дейности и научни изследвания” (19.2%) и „Хуманно здравеопазване и социална работа” (17.6%).
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
– „Хотелиерство и ресторантьорство” – 6 262 лева;
– „Административни и спомагателни дейности” – 6 757 лева;
– „Други дейности“ – 7 482 лева.
В областта, средната годишна работна заплата през 2018 г. в обществения сектор нараства с 8.9% спрямо 2017 г., а в частния сектор – с 12.6%.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: