64.9% от населението в област Плевен използва интернет редовно, по-активни са жените

14.01.2020 13:20

В област Плевен през 2019 г. 64.9% от населението използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. В сравнение с 2018 г. този показател бележи ръст от 9.5 процентни пункта, съобщават от Териториално статистическо бюро Северозапад.

Жените са по-активни при редовното ползване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 65.5 и 64.4 %. Значителни са и различията за редовно използващите интернет по образование. Докато 96.5% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 37.4% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Лицата със средно образование използващи интернет са 64.5%.

През 2019 г. в област Плевен 22.7% от лицата използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт. Областта изостава с 2.7 процентни пункта от средната стойност за страната, която е 25.4% и заема 12-то място.

В Северозападния район най-значителен е делът на лицата, използвали онлайн услуги на публичната aдминистрация в област Монтана – 43.1%, а най-нисък в област Враца – 14.6%.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: