Читалища от община Плевен искат безплатно да ползват общински зали

14.01.2020 17:26

30 читалища от община Плевен са внесли писмо до председателя на Общинския съвет Мартин Митев с искане за безплатно ползване на залите общинска собственост за провеждането на мероприятията им. Културните институти посочват, че такава възможност е дадена в чл.14 на Наредба 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Плевен за детски градини, училища и спортни клубове.

Освен това, казват още в писмото си читалищата, в алинея 3 на чл. 14 от Наредба 17 е казано, че залите общинска собственост се предоставят безплатно за мероприятия на организации на хора с увреждания, учащи се и пенсионери.

„Ние желаем читалищата да бъдат добавени към тези организации и категории хора. Аргументите ни са, че ние не провеждаме платени мероприятия и не реализираме печалба от тях. Освен това нашите концерти и други изяви са предназначени за хората от общината. В нашите състави участват предимно ученици и пенсионери, а и в публиката в залите преобладават предимно такива категории хора“, се посочва още в писмото.

Писмото с искането на читалищата е включено в дневния ред на постоянните комисии „Образователна политика и читалищна дейност“ и „Общинска собственост и инвестиционна политика“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: