ВВУБ „Георги Бенковски” отчете резултатите от подготовката, войсковия ред и дисциплината през 2019-та

13.01.2020 15:16

Днес във Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” се проведе Анализ на дейността на формированието през изминалата 2019 година, на който присъства Командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков.

„Базирайки се на комплексните резултати и благодарение на положените усилия от целия личен състав, натрупаният опит от предходните години в дейността на щаба и командирите на формирования, благодарение на оказаната помощ и съдействие от старшето командване, можем да оценим изминалата 2019 година като много успешна и наситена с различни предизвикателства”. Така започна своя доклад Командирът на Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” – полковник Петър Банков.

Един от основните приоритети на базата е осигуряването на приемственост между поколенията летателен състав. Въпреки съществуването на ресурсни ограничения, летателната дейност се провеждаше ритмично и със стремеж за максимално изпълнение на план-графика за летателна подготовка. В резултат на това бяха постигнати 100,83% изпълнение на планирания нальот. Пълноценното оползотворяване на авиационния ресурс доведе до повишаване нивото на личната и инструкторско-методическата подготовка, както и до придобиване на по-висока степен за класна специалност на част от командно-инструкторския състав.

Курсантите от НВУ „Васил Левски” изпълниха в пълен обем планираната им летателна подготовка на самолет РС-9М и достигнаха заповяданото ниво на подготовка. Летателния стаж завърши с успех от семестриалните изпити „Отличен” – 6,00.

Един от факторите с ключово значение за изграждане и повишаване на оперативната съвместимост на базата със силите на Алианса е участието в международни учения и тренировки и придобитият опит в тях. ВВУБ „Георги Бенковски” бе привлечена в съвместната летателна тренировка „Тракийска звезда 2019”. Допълнителен принос за повишаване на теоретичната, тактико-специалната и летателната подготовка на личния състав оказа участието в едностепенно летателно-тактическо учение „Фантом 2019”.

При максимална натовареност, авиационния инженерно-технически състав осигури в инженерно-авиационно отношение летателната дейност през годината, изпълни в срок и с високо качество видовете подготовки за полети, регламентните работи и работите за отстраняване на възникнали откази по авиационната техника.

Друго значимо направление, в което бяха съсредоточени усилията на базата е провеждането на курсове за придобиване и повишаване квалификацията на военнослужещи за нуждите на ВВС. Проведени са общо 29 курса за придобиване на военно-отчетна специалност и професионална квалификация и обучени 257 военнослужещи. Специалистите от сектор „Противовъздушна отбрана” проведоха практически занятия и осигуриха провеждането на държавните изпити на курсантите от факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски”. Проведени бяха практически занятия на кадетите от Професионалния сержантски колеж към НВУ „В. Левски”. Положените усилия от страна на командно–преподавателския състав за повишаване на качеството и ефективността на обучението, даде положителен резултат върху успеваемостта и формирането на трайни знания, навици и умения в обучаемите. Преобладават предимно много добрите и отлични оценки от проведените проверки на усвоения материал и изпитите в края на обучението.

Командирът на Военновъздушните сили генерал – майор Цанко Стойков даде положителна оценка за дейността на Военновъздушна учебна база

Снимки: ВВУБ „Георги Бенковски”

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: