37 проверки са извършили за месец плевенските екоинспектори

09.01.2020 14:52

Регионалната инспекция по околна среда и водите – Плевен е извършила 37 проверки на 35 обекта през декември 2019 г. Това включва 21 планови проверки на 20 обекта и 16 извънредни проверки на 16 обекта.
В рамките на осъществения контрол са дадени 6 предписания за привеждане дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания, от които 3 при планови проверки и 3 при извънредни. От извършените проверки, една е комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда (КПКД).

През последния месец на миналата година е издаден един акт за административно нарушение, както и три наказателни постановления на стойност от 2000 до 5000 лв.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: