Общински съветници за проблема с басейна: Решението на конфликта е в диалог и компромис от двете страни

08.01.2020 14:56

Басейнът в Плевен е общинска собственост и всички деца трябва да имат достъп до него. Затова двете спорещи страни – ПК „Инвиктус“ и „Аквазар“ ЕООД, трябва да намерят пресечна точка в позициите си. Този проблем ще бъде разрешен след разговори и компромис и от двата спортни клуба. Коментарите за прекратяване на договора за стопанисването на обекта са крайни и не са решение на създалата се ситуация.

Около това становище се обединиха представителите на Общински съвет – Плевен, участвали в свикнато във вторник съвместно заседание на ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм” с председател Йордан Грижов, ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика” с председател Владислав Монов и ПК комисия по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Илиян Йончев, за обсъждане на проблема с ползването на плувния басейн при СУ „Иван Вазов“ – Плевен. В заседанието се включи и председателят на Общинския съвет Мартин Митев, присъстваха и представители на двете спорещи страни. Басейнът е общинска собственост, отдаден под наем за срок от 10 години, припомнят от ОбС.

„Проблемът с басейна е обществено значим, затова днес правим и тази среща. Не мисля, че трябва да се стига до прекратяване на договор, защото това си има и своите неудобства. За мен правилното решение на създалата се ситуация е в диалога“, заяви в началото на срещата Мартин Митев и представи накратко ситуацията около спортното съоръжение:

„На 11 декември 2019 г. до мен постъпи преписка от Инициативен комитет и ПК „Инвиктус“ относно проблема с ползването на басейна. Забавихме разглеждане й, защото структурирането на постоянните комисии в Общинския съвет стана на заседанието ни в края на декември. Постъпването на преписката е формалният повод за днешното заседание, а неформалният – придобилата вече широк обществен отзвук сага с плувния басейн. Не смятам, че случващото се е градивно за Плевен, дори напротив. Общинският съвет не може и не бива да си вади заключение на база форуми, коментари и някой казал-рекъл. Ние работим с документи. Тази среща е, за да имаме възможност да чуем ясно становищата и на двете спорещи страни. В тази връзка веднага правя следното уточнение – предварително искам да стане ясно на всички, че Общински съвет – Плевен, няма законовите правомощия да разреши този проблем. Страна по договора е кметът, не Общинският съвет. Басейнът е общинска собственост, отдаден под наем след решение на ОбС за провеждане на тази процедура през 2014 г. Това решение е изпълнено и като такова то не подлежи на отмяна от наша страна. Общинският съвет не може да накара кмета да прекрати този договор, нито да вземе решение, с което да го задължи да проведе нова процедура. Правя тези уточнения, за да не тръгне обсъждането в грешна посока. Решения от страна на Общинския съвет по случая биха били незаконосъобразни. Трябва да търсим друг вариант по казуса. За мен лично решението е в диалог между двете спорещи страни. И то не заради нас, а заради децата“, каза Мартин Митев.

В последвалия разговор, който продължи близо час, позицията на  Плувен клуб „Инвиктус“ представи председателят му Кирил Бъчваров. Заедно с него в залата бяха и треньори от клуба.  От „Инвиктус“ заявиха, че след напускането на треньори от „Аквазард“ на тях им се предоставят неподходящи часове за тренировки, което затруднява децата и прави невъзможно ползването на басейна. Заради възпрепятствания достъп до басейна са проведени няколко срещи между двата спорещи клуба, но съгласие не е постигнато.

Позицията на „Аквазард“ представи Николай Христов – треньор към дружеството. Той посочи, че в случая като стопани на обекта от „Аквазард“ по никакъв начин не са нарушили договора, който имат с Общината и не са върнали нито едно дете, което има желание да плува. Разговорът е за това, че има деца, които предпочитат да тренират с определен треньори. Това е тяхно право и ние не го оспорваме, заяви Христов.

Мнения и позиции по темата заявиха и общински съветници от трите комисии. Посочено бе, че вина за създалата се ситуация безспорно имат и двата спортни клуба, както и това, че Общинският съвет не е разследващ орган и в случая би могъл да помогне най-вече като посредник за един разумен диалог. Изказани бяха и позиции за изслушване на представители на общинското предприятие „Жилфонд“, относно това спазват ли се клаузите в договора за отдаването на басейна и имало ли е някакви нарушения по него. От цялата тази ситуация изкупителната жертва в крайна сметка се оказват деца на Плевен, заключиха участниците в дебата.

„Всяка една среща и опит за помирение между двата клуба са полезни. На това заседание искахме и смятам, че получихме заявка и от двете страни, че ще седнат и отново ще разговарят, докато не стигнат до компромис в позициите си. Да, и двете страни ще трябва да направят някакви отстъпки, за да се реши въпросът“, обобщи на финала на срещата Йордан Грижов. Позицията получи подкрепа и от останалите участници в срещата.

Съвместното заседание на трите комисии взе решение да бъде организирана още една, последна среща, на която представителите на „Инвиктус“ и „Аквазард“ с посредничеството на Общинския съвет да намерят пресечна точка в позициите си. В предстоящия финален разговор ще участват и председателите на трите постоянни комисии – Йордан Грижов /председател на ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм”/, Владислав Монов /председател на ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика”/ и Илиян Йончев /председател на ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“/. Срещата предстои да бъде насрочена до края на януари.

Снимки: ОбС – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: