Завършиха последните курсове за учебната 2019 година във ВВУБ „Георги Бенковски”

23.12.2019 11:57

Във Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” успешно завършиха последните три курса за учебната 2019 година. Удостоверения за придобита военноотчетна специалност и квалификация получиха специализантите от курсовете „Сержант от ВВС” – „Специалист по техническа поддръжка и бойно използване на ЗРК” и „Специалист от ВВС – шофьор–агрегатист” за нуждите на Зенитно-ракетни и Радио-технически войски.

Те се проведоха в сектор „Противовъздушна отбрана” с началник майор Спас Геров. По време на обучението си специализантите усвоиха базови знания по електротехника, тактическа подготовка, материална част и бойна работа на специалната бойна техника и на електросиловите устройства към нея. Мнението на преподавателския състав е, че обучаемите са показали високо желание за усвояване на материала, осмислят и изпълняват самостоятелно практически задачи в нова ситуация, спазвайки изискванията за безопасен труд. Курсът завърши с комплексен изпит по основните дисциплини, в който освен излагане съдържанието на отделните въпроси се провериха и техните умения да разсъждават, обосновават и анализират отделните елементи от учебния материал. Средният успех от положените изпити е Много добър 5,48.


Курсът по езикова подготовка „Английски език – 1-во ниво” завърши с финален тест ALCPT, който бе проведен от старши преподавател в катедра „Лидерство и чуждоезикова подготовка” на факултет „Авиационен”.
В изпълнение на „План за придобиване и повишаване на квалификацията на военнослужещи от ВВС” през тази година бяха обучени сержанти и войници по 29 специалности в шест направления – авиационна техника, КИН-специалисти, зенитно-ракетна техника, радиолокационна техника, логистика и администрация.
Проведени бяха курсове за придобиване на военна и длъжностна квалификация „Младши сержант” и „Войник-първи етап общовойскова подготовка”.


Организирани бяха два курса за повишаване на квалификацията на водачи на МПС от категория „С” в категория „Д”, които положиха изпит пред Областен отдел „Контролна дейност” – ДАИ.
Проведени бяха два курса по езикова подготовка, в които взеха участие офицери и сержанти.
Паралелно с това в Центъра се проведе практическата подготовка на курсанти от факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски”.
Началникът на щаба на ВВУБ „Георги Бенковски” полковник Ивайло Пешаков връчи удостоверенията на специализантите. Той ги поздрави за отличните резултати и проявената отговорност към учебния процес. Пожела професионално развитие и успешно прилагане на придобитите знания.
Текст и снимки: ВВУБ „Георги Бенковски”

#тагове:

НАЙ-НОВИ: