Добрият стар дядо Коледа посети Центъра за ранна интервенция на уврежданията в Долни Дъбник.

18.12.2019 8:26

Добрият стар дядо Коледа посети Центъра за ранна интервенция на уврежданията в гр. Долни Дъбник. На тържеството присъстваха деца, родители и гости. Учениците от НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Д. Дъбник ни представиха приказката „Дядо вади ряпа” в съвременен вариант. Посрещнахме малките коледари от ДГ „Щастливо детство” – гр. Д. Дъбник, както и танцьори от Спортен клуб „Бешков 2018г.” Децата от ЦРИУ рецитираха стихове. Тържеството премина с добро настроение и завърши с подаръци, лакомства и много усмивки.
Центъра за ранна интервенция на уврежданията е създаден по проект № BG05M9OP001-2.004-0016-C001 „Грижа за децата на община Долни Дъбник” с бенефициент Община Долни Дъбник, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз.

Информация и снимки: Център за ранна интервенция на уврежданията в гр. Долни Дъбник

#тагове:

НАЙ-НОВИ: