Информационен семинар за родители на бъдещи първокласници се проведе в плевенска детска градина

13.12.2019 17:35

В ДГ „ Калина“ – Плевен се проведе информационен семинар за родителите на децата от подготвителна група „Мечо Пух“ с учител Петя Атанасова и партньор Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

Целта на семинара бе да се повиши информираността на родителите как да подобрят общуването си с децата, по какъв начин могат да бъдат полезни в обучението им, да развиват компетенции като ангажираност в образователния процес и партньорство с учителите. Темата на семинара бе „Методи за развиване на езикови и познавателни умения в семейна среда. Приемственост Детска градина – Първи клас“.

Като гост лектор в семинара взе участие старши ресурсен учител Зоя Кокалова от РЦПППО- Плевен, която представи практически модели на взаимодействие между родители и деца, чрез които да подкрепят социалното и познавателното развитие на бъдещите първокласници. Привличането на родителите като партньори в образованието е важен фактор в развитието на децата и академичните им постижения.

Снимки: РЦПППО- Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: