Зам.-министър Султанка Петрова участва в дискусия в Плевен за стратегията за възрастните хора

12.12.2019 14:45

Областна администрация – Плевен бе домакин на кръгла маса на тема: „Представяне на План за действие за 2019 г. за изпълнение на Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в Република България 2019 – 2020 г.“. За това информират от Пресцентъра на Областната управа.

Представянето на стратегическия документ беше направено от д-р Султанка Петрова, зам.-министър на труда и социалната политика, като срещата беше водена от Татяна Божинова, зам.-областен управител.

Участници в дискусията, състояла се вчера, бяха представители на Областната администрация, общински администрации, дирекции „Бюра по труда”, дирекции „Социално подпомагане”, местни организации на възрастни хора и хора с увреждания, както и НПО от област Плевен.

Стратегическият документ отговаря на предизвикателствата пред застаряващото население и подпомага формирането на политики и предприемането на мерки в социалната област, с акцент върху насърчаването на заетостта на възрастните хора и участието им в обществения живот. Чрез него правителството реагира своевременно на възникналата необходимост да се разшири обхватът на ключови сфери от досегашната политика, като се обърне специално внимание на участието в обществения и независимия живот на възрастните хора.

Като нов акцент в стратегията може да бъде откроен Индексът на активния живот на възрастните хора. Индексът ще бъде основен инструмент за отчитане и оценка на заложените мерки за изпълнение на стратегията. Чрез него се измерва неизползвания потенциал на възрастните хора за активно и здравословно стареене. Индексът е изграден от 22 отделни индикатора, които са групирани в четири области. Всяка област отразява различен аспект на активния живот на възрастните хора: заетост; участие в обществото; независим и сигурен живот в добро здраве; създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните хора.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: