На места в Плевен, Брестовец, Коиловци, Николаево и Гривица днес ще спират тока

11.12.2019 7:07

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Плевен днес, 11 декември.

На 11.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Брестовец:Александър Стамболийски4, 6, 5, 2, 3, 1, Ген Тотлебен29, 33, 39, 14, 35, 4а, 22, 31, 47, 23, 8, 6, 43, 49, 25, 41, 4, 37, 45, 16, 3, 10, 18, 20, Георги Кочев3, 17, 31, 40, 56, 9, 29, 32, 25, 52, 13, 15, 27, 38, 7, 44, 42, 36, 46, 33, 54, 19, 23, 5, 11, 48, 50, 21, Елин Пелин7, 2, 5, 3, 1, Пею Кр Яворов4, 6, 1, 2, Рила2, Тодор Първанов43а, 31, 49, 35а, 64, 48, 50, 37а, 60, 62, 35, 70, 78, 33, 54, 46, 39, 80, 56, 41, 68а, 29, 58, 74, 68, 76, 52, Христо Ботев27, 20, 14, 31а, 16, 18, 25, 31, 35, 29, 23а, 12, 33

На 11.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Гривица:XXIII-47 Кв 23, ВалтерМъръчиняну23, 19, 27, 25, 21, Вит3, 5, 4, Г. С. Раковски2, 4, 1, 5, 3, 7, Георги Бенковски7, 3, 6, 4а, 4, 5, 6а, 2, Гоце Делчев8, 6, 1а, 1, 4, 1б, Ив. Винаров1, 1а, Иван Вазов38, 24, 9, 18, 39, 34, 11, 26, 28, 7, 40, 19, 36, 5, 32, 40а, 22, Козлодуй4а, 16, 2а, 10, 8, 4, 18, 12, Майор Горталов2, 4, 1, 6, 2а, 3, УПИ XxIV-50 Кв 23, Христо Ботев23, 21, 19, 27, 10, 18, 20, 6, 11, 8, 29, 14, 22, 12, 17, 25, 13, 4, Шипка3

На 11.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Гривица:Буря3, 6, 2а, 4, 1, 2, Витоша5а, 5, 4а, 6, 3, 7, Извор2а, 6, 4, Козлодуй30, Кострама10, 28, 20, 24, 22, 34, 32, 12, 36, 26, 18, Майор Шонцу51, 54, 29, 65, 49, 55, 40, 67, 50, 59, 42, 56, 46, 61, 53, 52, 62, 44, 63, 60, 64, 48, 58, 57

На 11.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ясен, Общ. Плевен:Вила, Витоша4, 1а, 10, 8, 12, 2, 5, 3а, 3, 6, 1, 7, Генерал Колев20, 18, 16, 22, 11, 7, Генерал Скобелев2а, 4, 2б, 2, 6, 4а, 1, Георги Димитров49, 67, 65, 53, 57, 84, 51, 63, 78, 96, 100, 59, 82, 90, 55, 106, 80, 80а, 94, 92, 104, 76, 102, 61, 86, 88, 98, Иван Тод. Христов9, 2, 14, 4, 18, 6, 5, 1, 12, 3, 8, 11, 13, 16, 7, 10, Локомотив7, 2, 1, 3, 6, 5, М-СтНад Село, Никола Тинков5, 1, 9, 7, 12, 4, 6, 11, 10, 8, Тимок30, Ю. А. Гагарин13

На 11.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Коиловци:9-ти Септември3, 1, 6, Ал Стамболийски7, 1, 5, 3, Бенковски4, 3, 11, 6а, 1, 5, 6, 7, 9, 2, Борис Бардушев2а, Г Димитров24а, 15, 9, 16, 8, 26, 28, 11, 24, 5, 14, 5а, 17, 2, 19, 12, 3, 20, 30а, 21, 7, 30, 6, 22, 1, 13, Иван Вазов7, 31, 21, 17, 13, 4, 2, 19, 25, 23, 11, 15, 29, 5, 27, Ленин2, 1а, 26, Любен Каравелов5, 4, 2, 3, 6, 1, Одрин5, 3, 1, 4, 7, Плевен1, 4, 2, Райко Даскалов2, 4, 3, 1, Цветан Спасов1а, 1

На 11.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Николаево, Общ. Плевен:Алабин1, Варна2, 5, 4, 6, 1, 10, Васил Левски37, 38, 34, 32, 31, 27, 46, 36, 58, 52, 45, 30, 39, 28, 29, 43, 56, 50, 42, 44, 41, 60, 40, 54, Васил Левски5, 17, 8, 6, 15, 12, 7, 24, 26, 23, 25, 14, 19, 21, 4, 16, 18, 22, 9, Волга2, 5, 3, 6, 4, Гоце Делчев4, 8, 10, 3, 2, 1, Дон2, 1, Иван Вазов5, 39, 25, 37, 31, 35, 10, 9, 29, 14, 7, 12, 17, 21, 15, 19, Латинка2, Места2, 4, Никола Вапцаров2, 6, 8, 3, 1, Одеса2, Отец Паисий8, 6, 1, 4, 5, 3, 10, Отец Паисий13, 11, 9, 18, 14, 7, Панайот Волов4, 1, 2, Пирин7, 5, 1, 13, 9, 17, 19, 11, 3, Полтава7, 4, 2, 3, 10, 8, 1, 6, Полтава11, 9, Рила13, Родопи6, 2, 4, Росица3а, 10, 17, 21, 12, 7, 9, 4, 24, 28, 6, 34, 22, 30, 20, 14, 15, 11, 23, 3, 16, 13, 18, 25, 2, 26, 19, 8, Сергей Румянцев11, 10, 21, 23, 6, 8, 14, 13, 15, 12, 4, 20, София12, 6, 2, 17, 10, 13, 16, 20, 4, 3, 19, 14, 9, 1, 18, 5, 7, 24, 8, 11, Странджа10, 11, 16, 15, 1, 7, 2, 5, 3, 6, Струма12, 15, 17, 2, 4, 6, 9, 16, 10, 14, 7, Тимок1, Тунджа6, 2, 1, Хаджи Димитър3, 27, 23, 39, 25, 46, 9, 32, 28, 13, 21, 4, 14, 29, 36, 18, 17, 11, 43, 22, 8, 62, 5, М-Ст Върха, 10, 31, 20, 41, 34, 26, 15, 2, 19, 55, 30, 12, 7, 57, 16, 47, 1, 53, 37, 44, Хан. Аспарух40, 34, 27, 44, 38, 30, 36, 42, 32, 25, 21, Христо Ботев3, 4, Чернялка32, 24, 26, Чернялка9, 12, 14, 7, 11, 13, Шипка23, 33, 2, 19, 9, 21, 5, 17, 10, 11, 32, 12, 6, 25, 15, 3, Ю. А. Гагарин41, 31, 43, 38, 47, 39, 48, 34, 36, 35, 25, 27, 44, 37, 29, 45, 46, 40, Янтра2, 4, 6

На 11.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Плевен:Веслец22, 24, 15, 20, Враня/Ат. Георгиев/10, 12, 3, 6, 5, 4, 2, 4а, 7, 10, 1, Генерал Ганецки33, Десети Декември56, 62, 58, 46, 66, 60, 50, 64, 54, 68, 52, 48, Дойран/Толбухин К. Златарев/164, 160, 158, 166, 162, 168, Ем. Васкидович/Аврора/1, Жеравна/А. Стоянов/2, Сергей Румянцев62, 96, 80, 61, 50, 82, 74, 55, 84, 44, 84а, 56, 66, 57, 65, 78, 47а, 63, 59, 92, 72, 60, 86, 94, 48, 64, 86а, 76, 88, 58, 90, 46, Стоян Заимов12, 4, 17, 6, Хаджи Димитър27, 23, 32, 21, 20, 18, 30, 26, 29, 22, 25, 24, 22а, Янко Сакъзов12, 1, 17, 13, 13, 7, 6, 8

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: