Бъдещи педагози проведоха работна среща в Регионалния център за приобщаващо образование – Плевен

11.12.2019 10:05

Работна среща на студенти от Педагогически колеж-Плевен се проведе вчера в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование- Плевен. Партньори в срещата бяха РЦПППО-Плевен и РУО-Плевен.

В работната срещата взеха участие студенти от 1 курс, изучаващи дисциплината „Приобщаващо образование“. Тема на срещата бе „Приобщаващо образование и младите учители“, а целта бе да се повиши качеството на обучението по дисциплината „Приобщаващо образование“ с възможност за активно включване и обмяна на знания и опит между студенти, ресурсни специалисти и общообразователни учители.

Като лектори в срещата взеха участие: Силвия Николова-директор на РЦПППО-Плевен, Зоя Кокалова старши учител, доц. д-р Йосиф Нунев, д-р Александър Кръстев, Мариана Козова старши експерт по приобщаващо образование към РУО-Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: