Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Плевен се проведе днес

09.12.2019 13:50

На извънредно заседание днес Общото събрание на Асоциация по ВиК- Плевен, председателствано от областния управител Мирослав Петров, прие препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК –Плевен за 2019 година  да бъде  20 000 лева.

Приемането на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК  се определя от изискването на чл. 20, ал. 3 от Правилника, като следва да се има предвид, че  вноската на държавата в бюджета на Асоциацията  е част от приходите, които трябва да осигурят необходимите средства за планираните разходи и представлява 35 % от общия размер на финансирането.

В рамките на определения срок по чл. 20, ал. 6 от Правилника, а именно един месец от получаване на проекта за бюджет, не са били направени предложения за промени в предложения вариант на проект за бюджет за 2020 г. от членовете на АВиК, поради което не са се наложили писмени обсъждания и изменения по него.

Съгласно изискванията на дадения му мандат от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Председателят уведоми присъстващите, че сега предлагания препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Плевен за 2020 г. може да бъде променен в съответствие с окончателния размер на вноската на държавата, който ще се определи от МРРБ след приемането от Министерски съвет на постановлението за изпълнение на Държавния бюджет за 2020 г.

В точка разни от дневния ред беше дискутирано и взето решение, всяка община от област Плевен да предостави информация за регистрирани при тях проблеми с водоснабдяването, които да бъдат обобщени и заложени за обсъждане на предстоящо заседание на Областен съвет за развитие.

Снимки и информация: Областна администрация – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: