Вижте къде ще спират тока от 9 до 13 декември в община Плевен!

08.12.2019 17:25

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Плевен за периода 09 декември – 13 декември2019 г, включително:

На 09.12.2019 г. /08:45 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:45 – 15:45 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Буковлък: местностСтанушев Геран

На 09.12.2019 г. /08:45 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:45 – 15:45 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Плевен:БългарияКат Север, Българска Авиациа /Индустр. 40, 1, 42, Индустриална ЗонаДиагностика и Смяна Масла, Местн. Акчара4, Помп. С-Я, Местн. Западна Идустриална Зона1, местност Русково БърдоПомп. С-Я, 1

На 09.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 10.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 11.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 12.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 13.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Брестовец:Александър Стамболийски4, 6, 5, 2, 3, 1, Ген Тотлебен29, 33, 39, 14, 35, 4а, 22, 31, 47, 23, 8, 6, 43, 49, 25, 41, 4, 37, 45, 16, 3, 10, 18, 20, Георги Кочев3, 17, 31, 40, 56, 9, 29, 32, 25, 52, 13, 15, 27, 38, 7, 44, 42, 36, 46, 33, 54, 19, 23, 5, 11, 48, 50, 21, Елин Пелин7, 2, 5, 3, 1, Пею Кр Яворов4, 6, 1, 2, Рила2, Тодор Първанов43а, 31, 49, 35а, 64, 48, 50, 37а, 60, 62, 35, 70, 78, 33, 54, 46, 39, 80, 56, 41, 68а, 29, 58, 74, 68, 76, 52, Христо Ботев27, 20, 14, 31а, 16, 18, 25, 31, 35, 29, 23а, 12, 33

На 09.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 10.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 11.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 12.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 13.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Гривица:XXIII-47 Кв 23, ВалтерМъръчиняну23, 19, 27, 25, 21, Вит3, 5, 4, Г. С. Раковски2, 4, 1, 5, 3, 7, Георги Бенковски7, 3, 6, 4а, 4, 5, 6а, 2, Гоце Делчев8, 6, 1а, 1, 4, 1б, Ив. Винаров1, 1а, Иван Вазов38, 24, 9, 18, 39, 34, 11, 26, 28, 7, 40, 19, 36, 5, 32, 40а, 22, Козлодуй4а, 16, 2а, 10, 8, 4, 18, 12, Майор Горталов2, 4, 1, 6, 2а, 3, УПИ XxIV-50 Кв 23, Христо Ботев23, 21, 19, 27, 10, 18, 20, 6, 11, 8, 29, 14, 22, 12, 17, 25, 13, 4, Шипка3

На 09.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 10.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 11.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 12.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 13.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Гривица:Буря3, 6, 2а, 4, 1, 2, Витоша5а, 5, 4а, 6, 3, 7, Извор2а, 6, 4, Козлодуй30, Кострама10, 28, 20, 24, 22, 34, 32, 12, 36, 26, 18, Майор Шонцу51, 54, 29, 65, 49, 55, 40, 67, 50, 59, 42, 56, 46, 61, 53, 52, 62, 44, 63, 60, 64, 48, 58, 57

На 09.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 10.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 11.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 12.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 13.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Ясен, Общ. Плевен:Вила, Витоша4, 1а, 10, 8, 12, 2, 5, 3а, 3, 6, 1, 7, Генерал Колев20, 18, 16, 22, 11, 7, Генерал Скобелев2а, 4, 2б, 2, 6, 4а, 1, Георги Димитров49, 67, 65, 53, 57, 84, 51, 63, 78, 96, 100, 59, 82, 90, 55, 106, 80, 80а, 94, 92, 104, 76, 102, 61, 86, 88, 98, Иван Тод. Христов9, 2, 14, 4, 18, 6, 5, 1, 12, 3, 8, 11, 13, 16, 7, 10, Локомотив7, 2, 1, 3, 6, 5, М-СтНад Село, Никола Тинков5, 1, 9, 7, 12, 4, 6, 11, 10, 8, Тимок30, Ю. А. Гагарин13

На 09.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 10.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 12.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Николаево, Общ. Плевен:Алабин1, Варна2, 5, 4, 6, 1, 10, Васил Левски5, 17, 8, 6, 15, 12, 7, 24, 26, 23, 25, 14, 19, 21, 4, 16, 18, 22, 9, Васил Левски37, 38, 34, 32, 31, 27, 46, 36, 58, 52, 45, 30, 39, 28, 29, 43, 56, 50, 42, 44, 41, 60, 40, 54, Волга2, 5, 3, 6, 4, Гоце Делчев4, 8, 10, 3, 2, 1, Дон2, 1, Иван Вазов5, 39, 25, 37, 31, 35, 10, 9, 29, 14, 7, 12, 17, 21, 15, 19, Латинка2, Места2, 4, Никола Вапцаров2, 6, 8, 3, 1, Одеса2, Отец Паисий13, 11, 9, 18, 14, 7, Отец Паисий8, 6, 1, 4, 5, 3, 10, Панайот Волов4, 1, 2, Пирин7, 5, 1, 13, 9, 17, 19, 11, 3, Полтава11, 9, Полтава7, 4, 2, 3, 10, 8, 1, 6, Рила13, Родопи6, 2, 4, Росица3а, 10, 17, 21, 12, 7, 9, 4, 24, 28, 6, 34, 22, 30, 20, 14, 15, 11, 23, 3, 16, 13, 18, 25, 2, 26, 19, 8, Сергей Румянцев11, 10, 21, 23, 6, 8, 14, 13, 15, 12, 4, 20, София12, 6, 2, 17, 10, 13, 16, 20, 4, 3, 19, 14, 9, 1, 18, 5, 7, 24, 8, 11, Странджа10, 11, 16, 15, 1, 7, 2, 5, 3, 6, Струма12, 15, 17, 2, 4, 6, 9, 16, 10, 14, 7, Тимок1, Тунджа6, 2, 1, Хаджи Димитър3, 27, 23, 39, 25, 46, 9, 32, 28, 13, 21, 4, 14, 29, 36, 18, 17, 11, 43, 22, 8, 62, 5, М-Ст Върха, 10, 31, 20, 41, 34, 26, 15, 2, 19, 55, 30, 12, 7, 57, 16, 47, 1, 53, 37, 44, Хан. Аспарух40, 34, 27, 44, 38, 30, 36, 42, 32, 25, 21, Христо Ботев3, 4, Чернялка9, 12, 14, 7, 11, 13, Чернялка32, 24, 26, Шипка23, 33, 2, 19, 9, 21, 5, 17, 10, 11, 32, 12, 6, 25, 15, 3, Ю. А. Гагарин41, 31, 43, 38, 47, 39, 48, 34, 36, 35, 25, 27, 44, 37, 29, 45, 46, 40, Янтра2, 4, 6

На 09.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ –  Плевен:Букурещ10, 11, 9, 12, 10а, Дружба кв. 1, Ем. Васкидович/Аврора/2, 5, 16, 24, 34а, 4, 11а, 18а, 29, 21, 13, 25, 18, 3а, 11, 27, 33, 28, 32а, 6а, 9, 14, 31, 8, 17, 34, 15, 32, 6, 10, 23, 12, 3, 19, 22, 7, 30, 26, Жеравна/А. Стоянов/6, 7, 3а, 10, 4, 12, 3, Сергей Румянцев51, Сирма Войвода/Ст. Димит/10, 3, 12, 2, 9, 5, 8, 7, 6, 4, Стоян Михайловски44а, 47, 35а, 38, 56, 51, 42а, 48, 41, 50а, 31, 50, 37, 54, 58, 36, 39, 39а, 30, 31а, 58а, 42, 44, 39, 47а, 52, 40а, 35, 49а, 55, 30а, 45, 36а, 40, 28а, 29, 49, 27, 34, 59, 32, 28, 53, 46, 45, 55а, 43, Тирана6, 7, 11, 15, 8, 2, 5, 13, 9, 4, 3, 6а, Трети Март33

На 09.12.2019 г. /12:00 – 13:00 ч./ –  Плевен:Георги Бенковски8, 4а, 10, 2 А, 5, 3, 7, 6а, 2, 15, 1, 6, 6 А, 4, 13, 2а, Кайзерслаутерн1, Патриарх Евтимий2, Полтава9, 1, 3, 13, 5, 11, 4, Проф. Илия Бешков10, 9а, 15а, 11, 15, 16, 9, Радецки1, 6, 8, 7, 5, 3, 9, 2, 3а, 4, Св. Св. Кирил и Методий11, 16, 23а, 13, 29, 22, 20, 25, 21, 19, 15, 23, 12, 27, 24, 26, 9, УилиамГладстон11, 13, 9, Христо Ботев74, Цар Симеон/Т. Луканов/24, 22б, 22в, 31, 26

На 10.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Плевен:Асен Златаров1, 7, 18, 13, 21, 19, 3, 9, 20, 11, 17, 5, 6, 22, 13, Враня/Ат. Георгиев/10, 12, 3, 6, 5, 4, 2, 4а, 7, 10, 1, Генерал Ганецки11, 7, 21, 8, 10а, 15, 1, 9а, 29, 3, 22, 19, 31, 20, 26, 10, 9, 6, 13, 25, 23, 17, 15а, 12, 4, 5, 24, 20а, 27, Гривица5, 9, 13, 6, 8, 7, 10, 3, 4, Дойран/Толбухин К. Златарев/164, 160, 158, 166, 162, 168, К. Охридски/Карл Маркс/2, 5, 3, 4, 7, Осогово3, 14, 7, 10, 6, 12, 8, 4, 1, 1 А, 9, 11, 1а, 2, 5, 13, Републиканска27, 32, 38, 24, 31, 36, 29, 29, 35, 30, 33, 26, 37, 24а, 28, 34, Рила/Ю. Гагарин/15, 12, 9, 7а, 3, 11, 5, 7, Двуфамилна Жилищна Сграда, 4, 2, 14, 8, 11а, 10, 16, 13, 1, 6, Стоян Заимов12, 4, 17, 6, Фридрих Енгелс5, 5, 4а, 3, Хаджи Димитър27, 23, 32, 21, 20, 18, 30, 26, 29, 22, 25, 24, 22а, Христо Ботев49, 51, Христо Ясенов22, Янко Сакъзов12, 1, 17, 13, 13, 7, 6, 8

На 10.12.2019 г. /10:00 – 13:00 ч./ –  Плевен:Браила4, 3, 5, 7, 12, К. Охридски/Карл Маркс/9, 11, Москва11, 23а, 17, 1, 15, 13а, 2, 7, 25, 23, 5, 15, 13, 9, 29, 19, 15 Тп 282, 15а, 31, 21, Републиканска19, 9, 8, 16, 6, 3, 1, 15, 10, 4, 13, 12, 21, 23, Русе/Д-Р Бешев/36, 46, 42, 44, Сергей Румянцев3, 2, 15а, 5, 13, 4, 69, 12а, 7, 17, 15, 12, 19, 14, 11, 6, Спартак5, 6, 4, 10, 8, 10 Стълб 11 на Тп282 Клон Б, 1, 7, 2, Христо Ясенов5, 3, 1

На 11.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Коиловци:9-ти Септември3, 1, 6, Ал Стамболийски7, 1, 5, 3, Бенковски4, 3, 11, 6а, 1, 5, 6, 7, 9, 2, Борис Бардушев2а, Г Димитров24а, 15, 9, 16, 8, 26, 28, 11, 24, 5, 14, 5а, 17, 2, 19, 12, 3, 20, 30а, 21, 7, 30, 6, 22, 1, 13, Иван Вазов7, 31, 21, 17, 13, 4, 2, 19, 25, 23, 11, 15, 29, 5, 27, Ленин2, 1а, 26, Любен Каравелов5, 4, 2, 3, 6, 1, Одрин5, 3, 1, 4, 7, Плевен1, 4, 2, Райко Даскалов2, 4, 3, 1, Цветан Спасов1а, 1

На 11.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Николаево, Общ. Плевен:Алабин1, Варна2, 5, 4, 6, 1, 10, Васил Левски37, 38, 34, 32, 31, 27, 46, 36, 58, 52, 45, 30, 39, 28, 29, 43, 56, 50, 42, 44, 41, 60, 40, 54, Васил Левски5, 17, 8, 6, 15, 12, 7, 24, 26, 23, 25, 14, 19, 21, 4, 16, 18, 22, 9, Волга2, 5, 3, 6, 4, Гоце Делчев4, 8, 10, 3, 2, 1, Дон2, 1, Иван Вазов5, 39, 25, 37, 31, 35, 10, 9, 29, 14, 7, 12, 17, 21, 15, 19, Латинка2, Места2, 4, Никола Вапцаров2, 6, 8, 3, 1, Одеса2, Отец Паисий8, 6, 1, 4, 5, 3, 10, Отец Паисий13, 11, 9, 18, 14, 7, Панайот Волов4, 1, 2, Пирин7, 5, 1, 13, 9, 17, 19, 11, 3, Полтава7, 4, 2, 3, 10, 8, 1, 6, Полтава11, 9, Рила13, Родопи6, 2, 4, Росица3а, 10, 17, 21, 12, 7, 9, 4, 24, 28, 6, 34, 22, 30, 20, 14, 15, 11, 23, 3, 16, 13, 18, 25, 2, 26, 19, 8, Сергей Румянцев11, 10, 21, 23, 6, 8, 14, 13, 15, 12, 4, 20, София12, 6, 2, 17, 10, 13, 16, 20, 4, 3, 19, 14, 9, 1, 18, 5, 7, 24, 8, 11, Странджа10, 11, 16, 15, 1, 7, 2, 5, 3, 6, Струма12, 15, 17, 2, 4, 6, 9, 16, 10, 14, 7, Тимок1, Тунджа6, 2, 1, Хаджи Димитър3, 27, 23, 39, 25, 46, 9, 32, 28, 13, 21, 4, 14, 29, 36, 18, 17, 11, 43, 22, 8, 62, 5, М-Ст Върха, 10, 31, 20, 41, 34, 26, 15, 2, 19, 55, 30, 12, 7, 57, 16, 47, 1, 53, 37, 44, Хан. Аспарух40, 34, 27, 44, 38, 30, 36, 42, 32, 25, 21, Христо Ботев3, 4, Чернялка32, 24, 26, Чернялка9, 12, 14, 7, 11, 13, Шипка23, 33, 2, 19, 9, 21, 5, 17, 10, 11, 32, 12, 6, 25, 15, 3, Ю. А. Гагарин41, 31, 43, 38, 47, 39, 48, 34, 36, 35, 25, 27, 44, 37, 29, 45, 46, 40, Янтра2, 4, 6

На 11.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Плевен:Веслец22, 24, 15, 20, Враня/Ат. Георгиев/10, 12, 3, 6, 5, 4, 2, 4а, 7, 10, 1, Генерал Ганецки33, Десети Декември56, 62, 58, 46, 66, 60, 50, 64, 54, 68, 52, 48, Дойран/Толбухин К. Златарев/164, 160, 158, 166, 162, 168, Ем. Васкидович/Аврора/1, Жеравна/А. Стоянов/2, Сергей Румянцев62, 96, 80, 61, 50, 82, 74, 55, 84, 44, 84а, 56, 66, 57, 65, 78, 47а, 63, 59, 92, 72, 60, 86, 94, 48, 64, 86а, 76, 88, 58, 90, 46, Стоян Заимов12, 4, 17, 6, Хаджи Димитър27, 23, 32, 21, 20, 18, 30, 26, 29, 22, 25, 24, 22а, Янко Сакъзов12, 1, 17, 13, 13, 7, 6, 8

На 12.12.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Плевен:Бъкстон7, Васил Левски/Г. Димитр/9, Васил Левски/Г. Димитр/152, 132, 164, 168, 161, 144, 169, 130, 171, 159, 163, 165, 150, 173, 128, 167, Възраждане1, Д-Р Л. Заменхов3, 3а, 5, 1, Д. Константинов/Ц. Спасо/16, 12а, 12, 18, 10, Дойран/Толбухин К. Златарев/43, 106, 104, 41, 100, 106 А, 108, Иван Вазов12, Коста Хаджипакев7, 4, 5, 11, 9, Освобождение1, 5, Свободата2, 1, 15, 20, 25, 25, 21, 14, Цанко Церковски18, 20, 1, Цар Борис III 3, 1, Цар Симеон/Т. Луканов/12, 5, 9, 4, 14, 10, 7, 4а, 8, 6, 3, 13, 20, 2, 11

На 12.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Славяново, Общ. Плевен: I, кв. 67, Алексей Сегренски2, Батак11, 3, 5, 1, 7, 2, 9, Васил Коларов13, 6, 14, 5, 10, 8, 4, 7, 3, Димитър Дачев5, 9, 16, 4, 18, 8, 24, 2, 26, 1, 7, 22, 12, 11, 6, 10, 20, Добри Войников6, 4, 2, 5, 1, 7, Лазар Станев2, Маршал Толбухин28, 22, 45, 11, 17, 3, 43, 21, 15, 16, 49, 4, 51а, 10, 14, 1, 25, 9, 13, 3, 35, 5, 33, 20, 31а, 15а, 37, 41, 19, 31, 18, 47, 5, 7, 3 А, 39, 51, 24, 72, 12, 23, 3а, П Р Славейков1, Патриарх Евтимий18, 12, 26, Й, 20, 5, 10, 7, 2, 16, 22, 14, 9, 30, 1, 24, 11, 6, 28, Петрини8, 1а, 3, 9, 7, 10, 5, 14, 11, 6, 4, Първа5, Рила2, 1, 4, Родопи3, 7, 1, 5, 4, Стоил Енчев2, 7, 4, 1, 3, 6, 5, Христо Ботев8, 4, 3, 6, 2, Чепино ул. Осв. Тп 22а

На 13.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Беглеж:19-ти Юни6, 8, 10, 9, 21, 11, 3, 2, 7, 13, 1, 15, 4, 5, 17, Бочо Йочев8, 4, 6, 2, 10, Бочо Йочев12, Васил Топалски9, 4, 13, 6, 1, 10, 7, 8, 11, 15, 2, 3, Витошка2, 6, 3, 4, Гена Димитрова2, Гена Димитрова28, 13, 12, 5, 7, 33, 39, 15, 6, 17, 26, 10, 18, 35, 41, 29, 19, 2, 23, 31, 3, 30, 24, 11, 32, 8, 37, 25, 22, 9, 27, Георги Ненов1, Георги Ненов10, 2, 4, 6, 8, 1, Георги Стоянов16, 20, 10, 12, 18, 14, 8, Георги Стоянов3, 6, 4, 2, Дано Гергов15, 12, 21, 6, 11, 9, 17, 13, 3, 5, 18, 8, 1, 10а, 4, 16, 2, 7, 19, Долна Елия, Дочко Дочев4, 2, 1, 6, 5, Иван Коларов3, 19, 18, 12, 21, 10, 16, 2, 17, 1, 20, 6, 15, 14, 13, 9, 11, Илия Нанев9, 2, 4, 3, 5, Йочо Гетов1, 4, 2, 5, 10, 6, 7, 8, Йочо Гетов9, 7, 5, Криводер6, 7, 2, 5, 9, 4, 1, 3, Кръстю Карапанов1, 5, 3, 7, Лазар Станев2, 4, 16, 9, 8, 3, 14, 7, 10, 6, 5, 15, 17, 1, Мара Денчева2, 4, 5, МачоПепеля1, 4, 8, 2, 9, 11, 3, 5, 10, 7, местност Долната Елия Пи-022048, Михневич6, 1, 3, 7, 5, 4, Назъм Хикмет7, 16, 22, 18, 20, 21, 17, Назъм Хикмет24, Никола Славчев23, 25, 19, 16, 15, 21, Отряд В. Левски1, Павел Кунчев2, 7, 3, 9, 14, 27, 19, 23, 29, 11, 8, 6, 17, 5, 13, 4, 1, 12, ПаноДончев5, 3, ПаноДончев8, 28, 2, 4, 3, 6, Партизанска2, 7, 11, 10, 14, 16, 4, 1, 3, 6, Патю Доков4, 2, 1, Петко Донков1, 6, 14, 8, 22, 18, 4, 16, 3, 24, 12, Петко Патарински2, 1, 3, 4, Петър Ив. Мацъка16, 3, 19, 4, 6, 2, 22, 15, 8, 30, 28, 13, 1, 7, 11, 17, 14, 26, 5, 12, Петър П. Бръчков11, 7, 13, 3, 5, 8, 1, 9, 4, 2, Рачо Печев1, 5, 3, 7, Септемврийско Въстание2, 14, 16, 18, 10, Софроний Врачански1, 3, Стоян Едрев4, Стоян Търговски22, 18, 13, 20, 6, 5, 14, 24, 16, 10, 2, 3, 8, 7, Тодор Танев16, 10, 22, 20, 3, 15, 7, 37, 2, 4, 25, 9, 17, 23, 11, 19, 43, 8, 41, 35, 39, 21, 18, 31, 12, 14, 13, 29, Христо Ботев11, 1, 9, 3, Христо Ботев59, 2, 45, 19, 27, 33, 34, 17, 24, 31, 20, 21, 47, 65, 51, 12, 37, 8, 25, 39, 43, 35, 15, 10, 61, 13, 23, 63, 6, 18, 57, 53, 69, 55, Цанко Славчев1, 8, Цанко Славчев80, 19, 56, 70, 72, 58, 68, 3, 74, 48, 13, 40, 76, 21, 66, 44, 42, 5, 13а, 15, 60, 9, 17, 62, 54, 23, 52, 7, 78, 1, Цанко Славчев110, 55, 118, 35, 104, 136, 27, 126, 29, 88, 112, 25, 92, 146, 144, 94, 140, 37, 120, 57, 148, 102, 116, 128, 114, 33, 108, 122, 51, 39, 106, 31, 84, 43, 86, 150, 59, 134, 142, 100, 45, 130, 41, 124, 90, 47, 138, Цанко Славчев32, 34, 20, 14, 2, 4, 6, 36, 3, 24, 10, 12, 13, 38, 30, 28, Цанко Станчев2, 8, 6, Цанко Станчев46, 72, Цветан Спасов3, 7, 4, 18, 5, 20, 2, Цветко Мачев1, 7, 3, 6, 2, 5, 4, 10, 12, Цоню Матев7, 1, 10, 14, 11, 3, 8, 9, 12, 4, 2, 16

На 13.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Плевен:Асен Златаров60, 57, 62, 52, 53, 54, 50, 59, 58, 56, 61, 51, 55, 63, Генерал Ганецки78, 72, 96, 89, 82, 86, 81, 99, 68, 70, 87, 88, 105, 66, 80, 88а, 76, 93, 91, 103, 97, 95, 94, 101, 92, 79, 109, 107, 90, 85, Генерал Гурко5, 6, 7, 2, 8, 1, 13, 3, 9, Гълъбец5, 7, 7а, 3а, 10а, 3, 10, 8, 2, Емил Димитров/Марица/25, 29, 31, 32, 23, 33, 27, Кавала4, 14, 16, 12, 6, 2, 10, 2а, 8, Осогово47, 41, 43, 45, 39, 47а, Плевенска Епопея/Пърличев/35, Пордим8, 20, 12, 15, 11, Рига14, Сергей Румянцев75, 110а, 98, 69, 112, 104, 118а, 108, 118, 114, 71, 118б, 81, 79, 116, 102, 110, 77, 73, 100, 106, Сирма Войвода/Ст. Димит/9, 14, Трети Март16, 21, 27а, 23, 12, 18, 14, 19, 9, 13, 27, 25а, 25, 15, Тунджа/Б. Станчев/4, 8, 6, 2, Хаджи Димитър62, Цар Самуил/В. Топалски/129, 115, 133, 125, 42, 123, 135

На 13.12.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Славяново, Общ. Плевен: I, кв. 67, Ал Димитров10, 6, 4, 1, 12, 8, Алексей Сегренски2, Батак11, 3, 5, 1, 7, 2, 9, Бузлуджа8, Васил Коларов13, 6, 14, 5, 10, 8, 4, 7, 3, Вола31, 29, Девети Септември3, 4, Димитър Дачев5, 9, 16, 4, 18, 8, 24, 2, 26, 1, 7, 22, 12, 11, 6, 10, 20, Добри Войников6, 4, 2, 5, 1, 7, Дунав10, 1, 1а, 2, 8, 3, 4, 7, Захари Стоянов2, 10, 14, 6, 12, 4, Иван Вазов2, 1, Лазар Станев2, Маршал Толбухин58, 42, 46, 67, 54, 55, 38, 52, 56, 69, 81, 77, 85, 57, 64, 79, 44, 61, 65, 36, 62, 40, 68, 60а, 50, 60, 52а, 59, 63, 73, 48, 75, Маршал Толбухин28, 22, 45, 11, 17, 3, 43, 21, 15, 16, 49, 4, 51а, 10, 14, 1, 25, 9, 13, 3, 35, 5, 33, 20, 31а, 15а, 37, 41, 19, 31, 18, 47, 5, 7, 3 А, 39, 51, 24, 72, 12, 23, 3а, П К Яворов2, 7, 3, 11, 5, 9, 1, П Р Славейков1, Палаза5, 3а, 8, 2а, 4, 1, 2, 9, 6, 12, Патриарх Евтимий18, 12, 26, Й, 20, 5, 10, 7, 2, 16, 22, 14, 9, 30, 1, 24, 11, 6, 28, Петрини8, 1а, 3, 9, 7, 10, 5, 14, 11, 6, 4, Първа5, Райко Даскалов52, 29, 18, 15, 9, 22, 7, 46, 54, 17, 21, 23а, 24, 26, 33, 28, 36, 31, 40, 50, 44, 41, 20, 13, 23, 25, 27, 43, 19, 38, 42, 3, 30, 1, 37, 34, 32, 5, 35, 11, Рила2, 1, 4, Родопи3, 7, 1, 5, 4, Росица5, 1, 2, 3, 4, Спас Дупаринов1, 2, Стоил Енчев2, 7, 4, 1, 3, 6, 5, Струма13, 1, 9, 11, 17, 19, Христо Ботев8, 4, 3, 6, 2, Чепино ул. Осв. Тп 22а, Янтра4, 2, 5, 3, 1

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: