ОбС – Пордим ще определи заплатите на кметовете в общината, ще се избират и постоянни комисии

01.12.2019 10:44

Редовно заседание на Общински съвет – Пордим ще се състои на 9 декември, понеделник от 13:00 часа. Предварителният дневен ред включва 10 точки като последните две са молби и питания.

Под първа точка  е полагане на клетва и подписване на клетвен лист от новоизбраните общински съветници. Съветниците ще трябва да приемат Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Пордим, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г. На това заседание ще се създадат Постоянните комисии към ОбС – Пордим и ще бъдат избирани техните членове. Ще бъде избран и заместник – председател на местния парламент.

Съветниците ще трябва да определят пълномощията на кметски наместник в община Пордим, както и да решат за заплатите на кмета на Общината и на кметовете на кметства.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: