ДГ„Локомотив“ гр. Левски спечели проект „Заедно за по-добро бъдеще”

28.11.2019 12:46

ДГ„Локомотив“ гр. Левски спечели проект „Заедно за по-добро бъдеще” финансиран от „Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”/ ЦОИДУЕМ/ по КП 33.18-2019, Приоритет 2, Договор № BG33.18-2-015/29.10.2019г. на обща стойност 14 507 лв.с продължителност 10 месеца .


На 27 ноември в ДГ„Локомотив“се проведе встъпителна конференция, на която бяха представени: екипа ,целите , планираните дейности и очаквани резултати .
Ръководителят на проекта и директор Радка Добрева и деца от детската градина приветстваха участниците в конференцията : Петя Чолакова-гл.експерт „Образование ,култура и спорт”, директорите на детски градини и училища, представители на НЧ „Георги Парцалев-1901”, учители и родители.Радка Добрева направи презентация на основните параметри на проекта и отговори на поставените въпроси.


Проектът е насочен към осигуряване на благоприятни условия в детската градина за съвместна дейност на деца с различен етнически произход, ориентирана към възприемане и пресъздаване на изобразителното и театралното изкуство. Основните приоритети са : Даване знания по посока на осъзнаване, назоваване, използване и пресъздаване на различни изобразителни средства ; Успешна социализация и равен старт за бъдеща учебна дейност ; Формиране култура на общуване- интелектуално и емоционално ; Развиване на познавателна активност, нагледно-образното мислене и творческото въображение.
За постигане на целите са изградени са два клуба.Клуб „Да играем на театър“ с ръководител Василка Ненкова – за пресъздаване и съпреживяване на произведенията на художествената литература, при което децата интерпретират, претворяват приказки и разкази за деца от 4 до 6 г. и „Пъстра палитра“с ръководител Десислава Дихонова – за овладяване на техники в изобразителното и декоративно-приложно изкуство за деца от 4 до 6 г. . Ръководителите на клубовете представиха своята дейност .В целевата група участват общо 24 деца от български, ромски и турски произход.
В клубовете през учебно време ще се провеждат занимания по театрализирана игра и изобразителна дейност с преобладаващи обучителни задачи. За децата е създадена подходяща среда, в която учителите с творческото си въображение ще организират обучение, игри и художествени дейности. Пред родителите и децата от детската градина ще бъдат представени – „Изложба от творби на децата“ и театралните представления „Дядовата ръкавичка“ и „Житената питка- пътя на хляба“.
С развлекателен и социализиращ характер са предвидените по проекта в неучебно време ,през месеците юли и август, „Детско утро“ и „Весел карнавал“.
Участниците във встъпителната конференция пожелаха успех на екипа и заявиха своята подкрепа за постигане на целите.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: