„Топлофикация Плевен“ ЕАД предоставя екологично отопление на своите абонати

27.11.2019 14:45

Инж. Василев, основното гориво на „Топлофикация Плевен“ ЕАД е природен газ. Бихте ли ни разказали защо използвате точно него за отопление. По-екологичен и икономичен ли е например от отоплението с дърва и въглища?

Здравейте! Точно така. Основното гориво в нашата Централа е природен газ. Безспорно той е най-евтиният енергоизточник след твърдите горива. Природният газ е екологичен и чист продукт. Благодарение на него нашите потребители се радват на достъпни цени на топлинната енергия  при чиста природа. Изгарянето на природен газ в „Топлофикация- Плевен” ЕАД, осигурява необходимата топлинна енергия на града за отопление през зимата и топлата вода целогодишно.

На какво основно залагате във Вашата инвестиционна програма?

Съсредоточили сме се в повишаване на енергийната ефективност. За нас е важно да продължим разширяването на топлопреносната  мрежа чрез изграждане на топлофикационни отклонения и абонатни станции за нови сгради.

В нашия бизнес-план, наред с всички подобрения по техническото състояние на Дружеството, сме заложили и привличане и включване на нови клиенти.

Как ще привлечете нови абонати?

Чрез подобряване на качеството на услугите ни и поддържане на приемливи цени на топлинната енергия.

Коя Ваша инвестиция считате, че оказа благоприятно въздействие върху работата Ви?

Нашата газова турбина. Чрез нея значително повишаваме енергийната ефективност в Дружеството. Управлението на турбината се осъществява с помощта на специализиран софтуер разработен от производителя. Инсталацията е осъществена на високо технологично ниво, след усилени проектантски и монтажни работи.

На какъв принцип работи?

Газовата турбина с прикачения към нея генератор произвежда електроенергия, изпусканите от нея изгорели газове с висока температура се утилизират в котела и от тяхната енергия се произвежда пара и гореща вода.

Какви други дейности извършвате освен производство на електрическа и топлинна енергия?

Освен производство на електрическа и топлинна енергия,  извършваме и редица други съпътстващи основното производство дейности като:  разпределение на топлинна енергия, ремонт на енергийни и топлофикационни съоръжения по топлопреносната  мрежа и централата, инженерингова,  инвестиционна и търговска дейност.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: