Съдия Силвия Кръстева представи книгата си „Откриване на производство по несъстоятелност“

27.11.2019 17:36

Зала 8 на Окръжен съд – Плевен се оказа тясна, за да побере всички дошли днес на премиерата на книгата на съдия д-р Силвия Кръстева – „Откриване на производство по несъстоятелност“. Бяха се събрали колеги-юристи на авторката и нейни близки.

Съдия Кръстева обяви, че посвещава книгата на своите внуци Мия и Калоян и благодари на всички, които са я подкрепили и са съдействали изданието да стане реалност. На финала на представянето всеки дошъл имаше възможността да си тръгне с личен автограф от авторката.

Силвия Кръстева е завършила висше юридическо образование в СУ „Климент Охридски“ през 1992 година. Има над 26 години юридически стаж в органите на съдебната власт. От 2005 година е с ранг „съдия във ВКС/ВАС“. От 2006 до 2012 година е била ръководител на Гражданско и Търговско отделение в Окръжен съд Плевен. Автор на редица книги и публикации. Владее немски, английски и руски езици. В началото на тази година след проведена публична защита на дисертационен труд на тема „Откриване на производство по несъстоятелност“, съдия Силвия Кръстева придоби научна и образователна степен „доктор“ в Юридическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: