Над 24 млн. лева са постъпленията от местни данъци и такси в община Плевен

27.11.2019 13:15

Обобщените данни от Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен за постъпленията от началото на 2019 год. до 18 ноември показват общо приходи от 24 097 904,91 лв., което е с 1 млн. 821 хил. лв. повече в сравнение със същия период на миналата 2018 год.

Приходите от данък върху недвижимите имоти до 18 ноември 2019 год. са 8 135 210,86 лв., което е 96 % изпълнение на годишния план и е с 336 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2018 год.; приходите от данък върху превозните средства са 4 845 178,15 лв., което е 110 % изпълнение на годишния план и е с 881 420 лв. повече в сравнение със същия период на 2018 год.; приходите от такси за битови отпадъци са 6 395 993,82 лв., което е 94 % изпълнение на годишния план и е с 221 600 лв. повече в сравнение със същия период на 2018 год.; приходите от данък при придобиване на имущество са 3 665 919,27 лв., което е 87 % изпълнение на годишния план и е с 399 500 лв. повече в сравнение със същия период на 2018 год.

Най-голяма част от сумите – над 11 млн. 549 хил. лв., са постъпили по банков път, следвани от плащане в брой – над 10 млн. 110 хил. лв. Чрез ПОС терминал са платени над 1 млн. 467 хил. лв.

Ще припомним, че преди дни в изявление пред медиите кметът Георг Спартански коментира, че не се предвижда промяна в размера на местните данъци и такси в община Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: