Държавата купува имоти в Долни Дъбник за нуждите на местното полицейско управление

27.11.2019 15:20

Министерският съвет прие решение, с което възлага на министъра на вътрешните работи да сключи договор за покупка в полза на държавата на имоти, собственост на „Банка ДСК“ ЕАД в гр. Долни Дъбник. Те представляват 540/1120 идеални части от урегулиран поземлен имот, заедно с построена в западната му част едноетажна сграда – 108.00 кв.м, съобщават от Правителствената пресслужба.

Останалата част от поземления имот е държавна собственост и се управлява от МВР. Придобиването на посочените имоти – на обща стойност 29 161.80 лв., и предоставянето им на МВР за безвъзмездно управление, ще обезпечи нуждите на РУ-Долни Дъбник от работни помещения за разследващи полицаи, помещения за съхранение на веществени доказателства, както и място за съхранение на служебни автомобили.

Средствата за закупуването им са осигурени от бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 година.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: