Училища от Варна и Кюстендил гостуваха на ДФСГ „Интелект”

26.11.2019 11:47

От 20 до 21 ноември в ДФСГ „Интелект” – Плевен се проведе работна среща по НП „Иновации в действие“. Гости на плевенското училище бяха от Частна профилирана гимназия „ Антоан дьо Сент Екзюпери“ – Варна и Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – Кюстендил.

За партньорството с частното училище от Варна това е втора по ред среща.

Като част от мрежата на иновативните училище ние в ДФСГ „Интелект“ извършвайки целенасочена, планирана и контролирана промяна, са въведени следните иновативни практики:

  • Работа с иновативни и интерактивни методи в учебните часове.
  • Нов учебен предмет „Основи на уеб програмирането“ работа в платформата com
  • Иновативни методи в обучението по Английски език чрез MyEnglishLab— онлайн курс, който помага на учащите да усъвършенстват четирите си комуникативни умения на чужд език.
  • Иновация ТУРИЗЪМ—въведен но учебен предмет „Икономика на туризма“.

В рамките на три дни училищата обмениха иновативни идеи и методи на работа в учебните часове по български, английски, икономика на туризма и предприемачество.

Въведените в активна употреба иновативните методи на обучение в учебния процес създават творческа среда за работа, развиват мотивацията и креативността на младите хора.

Иновативните методи на работа в подкрепа на учебните дейности, които са внедрени в част от предметите, се надграждат за четиригодишен период  до 2020 г., документират периодично и резултатите от  тях се съпоставят с текущите резултати на другите класове от випуска, в които основно се залага на традиционните методи на работа.

Подобрената образователна среда в участващите класове промени мотивацията на участниците, повиши имиджа на гимназията и удовлетвори очакванията на учениците, техните семейства и преподавателите. Специфичното задоволяване на потребностите от знания сред подрастващите в рамките на креативната среда доведе и до привличане на ученици от други образователни институции в града, казват от ДФСГ „Интелект“.

За период от три години от началото на момента, в който ДФСГ „Интелект“ е в списъка на иновативните училища, участващите ученици са повече от 200, което е около 50 % от ученическия състав на гимназията.

Въвлечените педагогически специалисти са около 20, а непедагогическите приблизително 5.

Активна роля и присъствие в иновативните процеси имат и родителите на учениците от ДФСГ „Интелект”.

Снимки: ДФСГ „Интелект”

#тагове:

НАЙ-НОВИ: