Урок за пътна безопасност се проведе с ученици от Професионална гимназия по туризъм – Плевен

26.11.2019 17:17

Урок по пътна безопасност за ученици от 9 „Б“ и 10 „А“ клас се проведе днес в Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“. Мл. инспектор Никола Бойдев и мл. инспектор Радослав Влахов от Второ РУ – Плевен дискутираха с над 50 момчета и момичета какви са правата и задълженията им като участници в движението. Занятието е част от програмата на педагозите Станимир Донев, Мариана Цветанова и Петя Христова за превенция на пътната безопасност и ограничаване на агресията в училищна възраст, информират от Пресцентъра на ОДМВР-Плевен.

„ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА СПАСИМ ЖИВОТА НА МИЛИОНИ ХОРА“ бе мотото на дискусията. Инициативата е в изпълнение на политиката на МВР за подобряване условията за движение по пътищата и намаляване на жертвите при пътнотранспортни инциденти. В регионален план тя е в съответствие със Стратегията за национална сигурност на Република България 2011-2020 година.

Голяма част от пътнотранспортните произшествия са предотвратими и ограничаването на загубите от тях е преди всичко грижата за конкретния човек. Намаляването на нещастията по пътищата изисква обединяване на усилията на институциите и воля за провеждане на конкретни дейности.

Човешкият организъм е с ограничени възможности. Ние всички правим грешки и трябва добре да познаваме границите на нашите способности. За осигуряване безопасността на движението следва да се откриват, систематизират и анализират човешките грешки и да се прилагат подходи за тяхното елиминиране и смекчаване на тяхното действие. Човешкото тяло е лесно наранимо и има ограничени възможности да понася удари. Превишаването пределите на тези възможности води до наранявания и смърт. Това означава, че пътното превозно средство трябва да защити пътниците и другите участници в движението. Непрестанно следва да се отчитат и възможностите на уязвимите участници като пешеходци, велосипедисти, мотористи да понасят удари без сериозни последствия.

Дискусията подчерта че, безопасността на движението е споделена отговорност. Всеки гражданин притежава фундаментално право и същевременно е отговорен пред другите за осигуряване на безопасно движение по пътищата. Участникът в пътното движение е първото звено от веригата на безопасност и при него е най-голяма вероятността от грешки. В тази насока образованието, обучението и контролът по спазване правилата за движение са от съществено значение и следва да се осъществява през всичките етапи на човешкия живот.

При работата в училищна среда полицейските инспектори от Второ РУ – Плевен акцентираха на:

– изучаване на опасностите при управление на мотопеди, мотоциклети и автомобили;

– обучение по безопасно управление на МПС според възрастта на учениците;

– права и задължения като пешеходци;

– познаване законодателството в Република България и наказателната отговорност на непълнолетните.

Урокът премина при висока активност по коментираните теми. Дискусията между служителите на реда и младите хора от Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ град Плевен по актуални теми ще продължи.

Снимки: ОДМВР-Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: