Вода с коли форми, ешерихия коли или нитрати са пили в селища от област Плевен

26.11.2019 14:19

Вода с коли форми, ешерихия коли или със завишено съдържание на нитрати са пили хората в населени места от област Плевен. Това показват данните за периода 18-24 ноември на Регионална здравна инспекция – Плевен.

През миналата седмица са изследвани 19 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група А. От 7 тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В село Обнова резултатите са показали завишено ниво на нитрати – 66,86 mg/l и 63,61 mg/l при норма от 50,00 mg/l. В село Варана водата освен, че е мътна, но и е установено съдържание на коли форми и ешерихия коли – 35/100 КОЕ/100 ml кф и 16/100 КОЕ/100 ml Е. коли при норма от 0/100 КОЕ/100 ml.

В град Левски и село Градище също има установени нива на коли форми и ешерихия коли в питейната вода. Отчетени са над 100/100 КОЕ/100 ml кф и 30/100 КОЕ/100 ml Е. коли в Левски и 14/100 КОЕ/100 ml кф,  16/100 КОЕ/100 ml кф и 7/100 КОЕ/100 ml Е. коли в Градище.

В Долна Митрополия, селата Буковлък и Биволаре е установено завишено ниво на нитрати от 50,72 mg/l до 72,67 mg/l при норма от 50,00 mg/l.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: