Не се предвижда промяна в размера на местните данъци и такси в община Плевен

25.11.2019 16:21

Не се предвижда промяна в размера на местните данъци и такси в община Плевен. Това заяви днес пред журналисти кметът Георг Спартански. „Разчетите, които сме направили през предните 4 години показват, че на този етап тя не е спешно наложителна. Такава промяна не може да бъде правена инцидентно, а след обсъждане и предварително разясняване на необходимостта и след сондиране на общественото мнение“, коментира кметът. Той посочи, че в началото на предишния му мандат бяха направени корекции в размера на такса смет, която беше продиктувана след като са били заварени над 1,6 млн. лв. неразплатени към фирмите по почистването. През миналата година пък бе въведен нов начин на изчисляване на данъка за автомобилите.

„Трябва да бъдат разгледани по-глобално възможностите на българските общини да се самофинансират за голяма част от дейностите, които се покриват от местни приходи, да се направи анализ. Националното сдружение на общините има този анализ и в разговор с централната власт да се постигне необходимият компромис между очакванията от страна на местните власти към централната власт и обратно“, коментира Георг Спартански. Той подчерта, че трябва да има разумен баланс между местните данъци, които се определят с решение на общинските съвети, и финансовата децентрализация като част от приходите от данъците общ доход и печалба на фирмите да остават там, където се произвеждат, каквото е очакването на българските общини.

„Не е моя статистика – на 100 лв. събран данък на територията на България 3 лв. остават в българската община, 97 лв. отиват централизирано“, каза още кметът на Плевен. И добави: „Очакванията на общините са тези подоходни данъци на гражданите и фирмите да остават там, където се произвеждат. Има резон в изказването на министъра на финансите, че това ще направи по-бедните общини още по-бедни и пo-богатите още по-богати. Но ние не говорим за премахване изцяло на регулаторната функция на държавата, а за това тези общини, които са в състояние да произвеждат повече приход от данъци, да не разчитат изцяло и не за всичко на централната власт. По правилата на солидарността, тези данъци, които ще отиват в централната власт с част от тях пак да бъдат подпомагани общините, които са с по-ограничени икономически ресурси. Не отричаме преразпределителната функция на държавата, но трябва да има по-справедливо разпределение на данъците, които да не се изземат почти изцяло от централната власт и ни принуждава почти за всичко да чукаме на нейната врата. Коректността изисква да кажа, че местните общности трябва да престанем да разчитаме само на централната власт, а нашата част от работата също да я направим на базата на едни разумни разчети“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: