Клуб по роботика открива Технически университет – Габрово в ПГ по механоелектротехника

21.11.2019 10:08

Технически университет – Габрово е дългогодишен партньор на ПГ по механоелектротехника – Плевен. През новата учебна година ръководствата на двете учебни заведения решиха да работят заедно по Националната програма за финансиране на занимания по интереси, предлагайки на учениците ни обучение в клуб по роботика. Заниманията ще се водят от гл. ас. д-р инж. Тодор Недев Тодоров от катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника“, който води дисциплините: Микропроцесорна техника, Цифрова и микропроцесорна техника, Технически средства за автоматизация, Програмируеми логически контролери, Проектиране на системи за управление и Индустриални компютърни мрежи.

ТУ – Габрово подготвя висши инженерни специалисти от специалност „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи” (АРКУС). Основната цел на обучението по специалността е подготовка на кадри със задълбочени знания и умения в областта на автоматиката, компютърните управляващи системи и роботиката, така че да отговарят в най-пълна степен на нуждите на индустрията и различни области от непроизводствената сфера. В основата на специалността са заложени съвременните постижения на информационните, компютърни и комуникационни технологии за автоматизация и роботизация в различни сфери на човешката дейност.

На 19 ноември инж. Тодоров проведе продължителна и изключително интересна среща с ученици от всички класове и специалности. Младежите се запознаха с основните направления за автоматизиране и роботизиране на производствени процеси; с използването на компютърни управляващи системи във военното дело, самолетостроенето и други сфери на човешкия живот. Невероятно интересна за младежите бе демонстрацията на минироботи, управлявани от микроконтролери, които са програмирани от студенти, обучаващи се по специалността – жироскоп, движение на товароподемна машина по определена траектория без участието на човек, предаване на образ при движение по неравна повърхност (подобие на роботите, използвани за заснемане и предаване на информация и проби от повърхността на Луната) и др.

Младежите успяха да пипнат и управляват дистанционно макетите. Инж. Тодоров отговори на многочислените въпроси на младите техничари и обясни, че задачата на клуба е да научи децата сами да създават кратки програми за управление на микроконтролери, а в края на обучението да се създаде миниробот, изпълняващ определени функции.

Желаещите да се занимават в клуб „Роботика“ ще имат ежеседмични вълнуващи срещи с инж. Тодоров и света на микропроцесорната електроника в рамките на цялата учебна година.

Снимки и информация: ПГ по механоелектротехника – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: