Дългосрочната политика на  „Топлофикация Плевен“ ЕАД е насочена към екологосъобразност и корпоративна социална отговорност

21.11.2019 9:12

Инж. Василев, какви основни задачи сте си поставили през този отоплителен сезон?

На 100 % изпълнение на производствените си цели, осигуряване на качествено и непрекъснато топлоснабдяване на нашите клиенти и присъединяване на нови.

Какво включва Вашият дългосрочен план?

Нови екологосъобразни проекти. Фокусът ни е насочен към иновации и екология в едно. Реализиране на устойчиво корпоративно социално развитие.

Ще продължаваме да подкрепяме и да се включваме към инициативи със социална и екологична насоченост. Предприятието работи в посока утвърждаване и занапред на високия си авторитет и лидерските си позиции в бранша в страната, внедрявайки и създавайки най-добрите производствени и управленски практики.

Вие не можете сам да изпълните всичко. Екипът Ви седи ли здраво зад Вас и решенията Ви?

Аз и екипът ми сме едно цяло. Ние възприемаме политиката, мисията и визията ни като лична кауза и работим всеотдайно. Корпоративните ценности на Дружеството са споделени от всички нас.

Ние сме отговорни и коректни към нашите клиенти. Пазим изградения ни авторитет и не бихме допуснали да ни се петни името. Ние имаме дългосрочна политика и всяко едно наше управленско решение се води от нея. Всеки един от нас спазва безопасните, здравословни и екологични изисквания на Предприятието.

 

Казахте управленски решения, при взимането им взима ли се под внимание мнението на Вашите абонати?

За нас е важна обратната връзка с клиентите ни, за да подобряваме услугите си. Нашите врати са широко отворени за всички. Търсим диалог с всеки за новите проекти.

Отделно чрез мониторинг и анализи намираме проблемните места и ги отстраняваме. Инвестираме в модернизация и поддръжка на съоръженията и топлопреносната мрежа.

Могат ли да са спокойни Вашите абонати през зимния сезон?

За да осигурим един спокоен отоплителен сезон през летните месеци изпълнихме всички планирани ремонтни дейности по топлопреносната мрежа. Извършихме реконструкция и подмяна на участъци от топлопреносната мрежа, както и на абонатни станции.

Какви са настоящите Ви проекти, по които работите?

От месец април стартирахме нов проект,  предвиждащ закупуване на водомери и безплатен монтаж на водомерни възли за желаещите да ползват топла вода. Наблюденията ни са, че той се приема добре от клиентите ни и при задържане на тази тенденция, ще го продължим за постоянно и занапред.

През този сезон ще продължи ли програмата за лоялните Ви клиенти?

Програмата „Лоялен клиент“ продължава. Въвеждането на пределна цена от „Топлофикация Плевен“ ЕАД при ползване на топла вода за всички битови клиенти в сгради етажна собственост жъне е успешно и нашите клиенти са доволни, което за нас е най-важното.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: