Обявиха официално резултатите от конкурса за директор на Музикалното училище в Плевен

20.11.2019 15:05

Днес от Министерство на културата обявиха официално резултати от проведения на 04.11.2019 г. конкурс за длъжността „директор” на Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“ – Плевен.

Съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № Н-4/14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти за успешно издържал конкурса се счита кандидат, който е събрал не по-малко от 2/3 от максималния брой точки по оценъчните карти съгласно чл. 11, ал. 4, т. 4, а именно 2/3 от 360 точки = 240 точки.

Класиран кандидат за заемане на длъжността „директор“ на НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен е Румен Димитров Тодоров.

На второ място е класирана дългогодишната директорка на училището Жечка Илиева Димитрова, на трето е Николай Людмилов Михайлов и на четвърто Диана Русева Кирова.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: