Вода със завишено съдържание на коли форми са пили в Радишево

19.11.2019 11:17

Вода със завишено съдържание на коли форми са пили в село Радишево. Това е показала проверка на Регионална здравна инспекция – Плевен. През миналата седмица са изследвани 7 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група Б. От тях една не отговаря на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В село Радишево е отчетено 70/100 КОЕ/100 ml кф при допустими стойности 0/100 КОЕ/100 ml кф.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: