Общинският център за извънучилищни дейности в Байкал участва в европейски научен фестивал

15.11.2019 13:36

В град Кашкаиш, Португалия от 31 октомври до 3 ноември под па­тронажа на Тибор Навра­чич – еврокомисар по об­разованието, културата, младежта и спорта, се проведе XI европей­ски фестивал „Наука на сцената 2019“. Участваха повече от 450 делегати от 30 държави, които пред­ставиха и обмениха помежду си иновативни образовател­ни подходи под формата на работилници и лекции.

България бе представена от делегация от 9 учители, опре­делени на националното издание на Конкурса, което по традиция се провежда в Севлиево от национален организационен комитет „Наука на сцената“ с основен организатор Съ­юза на физиците. Ръководители на делегацията баха проф.дфн Ана Георгиева и д-р Лилия Атанасова.

Общинския център за извънучилищ­ни дейности и занимания по интереси (ОЦИДЗИ), с. Байкал, община Долна Митрополия се представи с „Планетариум в класната стая“ на Иво Джокин, ръководител ОЦИДЗИ. Това е проект, който интегрира природните науки физика и астрономия, екология, изкуства с информационно-комуникационни технологии. Предназначен е за ученици от всички възрастови групи и деца от детски градини. По интересен и забавен начин, учениците се запознават със съзвездията и как да намират полярната звезда, а от там и посоката север с помощта на мобилен телефон и сламка, да извършват реални научни експерименти и наблюдения с таблет или смартфон и данните да се съпоставят с истински такива на сателити на орбита около Земята – програмата GLOBE на NASA. Също така с помощта на мобилни приложения, децата могат да научат повече за видовете птици и техните песни, като използват добавена реалност (Augmented Reality), да си направят модели на светещи съзвездия.

Българските учители се представиха отлично и предизвикаха истински интерес от страна на останалите си колеги. На сцената на този важен форум бе изказана благодарност за дейностите на ОЦИДЗИ и на всички, които работят в България във връзка с честването на 100 години Международен астрономически съюз от координатора Хорхе Гонзалес, Лайденски университет.

Общинският център получи предложение за съвместен проект с Швеция и Испания в областта на астрономията с работни теми изучаване на съзвездията и живот на Марс.

Снимки и информация: Община Долна Митрополия

#тагове:

НАЙ-НОВИ: